PRIA ootab vihjetelefonile infot pettuste kohta

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) ootab  vihjetelefonile teateid toetuste saamise tingimusi rikkunud või taotlemisel võetud kohustused täitmata jätnud taotlejate kohta.
Vihjetelefonile (number 737 1300) vastab automaatvastaja, kuhu helistajad saavad oma teate jätta. PRIA paneb vihjajatele südamele, et kindlasti jäetaks automaatvastajale enda kontaktandmed.
Laekunud infot kontrollitakse ja pettuste avastamise korral rakendab PRIA seadusest tulenevaid sanktsioone. Eelmisel aastal laekus vihjetelefonile üle poolesaja vihje, mida kontrolliti ning paljudel ebaausatel taotlejatel jäi seetõttu ka toetus saamata.

blog comments powered by Disqus