Presidendi ümarlaual vaeti hetkeolukorda

Esmaspäeval sai Tallinnas teoks presidendi eestvedamisel kogunev kohalike omavalitsuste ja regionaalarengu ümarlaua koosolek. Tegemist on korralise arupidamisega, mille president kutsub kokku iga kahe kuu järel. Seekordsel kohtumisel osales Jõgeva maakonna esindajana Põltsamaa linnapea Jaan Aiaots.

Linnapea sõnul käiakse Jõgevamaalt presidendi ümarlaua koosolekutel n-ö rotatsiooni korras, kus maakonda esindavad järgemööda Jõgevamaa vallavanemad ja linnapead. Lisaks omavalitsuste esindajatele osalesid kohtumisel ka Eesti Linnade Liidu esindajad ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindajad.

Esmaspäevasel kokkusaamisel esines omavalitsusjuhtidele Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhatuse liige Tarmo Leppoja, kes rääkis lähemalt sellest, kuidas omavalitsused ja kolmanda sektori esindajad omavahel efektiivselt koostööd saaksid teha.

Kohtumisel oli juttu EASi vahendusel rahastatavate programmide hetkeseisust. President pidas vajalikuks, et Euroopa Liidu struktuurifondide raha kasutataks võimalikult efektiivselt ja kutsus üles tegema selles osas tihedat koostööd riigi, EAS-i ja omavalitsuste vahel. Kohtumisel osalenud regionaalminister andis ülevaate haldusreformist ja selgitas, milline on olnud tagasiside tema poolt välja pakutud radikaalsele haldusreformi ideele.

Minister Kiisleri sõnul tuleks haldusreformi kiiremaks elluviimiseks moodustada valitsuskomisjon.

Regionaalminister andis ülevaate omavalitsuste tulubaasi laekumistest ja struktuurifondide vahendite kasutamisest oma valitsemisalas.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus