Põltsamaale tulevad noored neljast riigist

11.-20. augustini leiab Põltsamaal aset rahvusvaheline noortevahetus. Nendel päevadel elavad ja tegutsevad Põltsamaa linnas 24 välismaalast Slovakkiast, Ungarist, Rootsist ja Itaaliast. Projekt kannab nime “Ühtsuses peitub jõud”. Eesmärgiks on toetada ühtekuuluvustunde teket ja sallivat mõtteviisi ning suurendada teineteisemõistmist erinevatest kultuuridest pärit noorte hulgas.

Projekt toetab noorte aktiivseks kodanikuks kujunemist laiemas mõttes ning käsitleb sidususe ja koostöö teemat inimeste ja Euroopa riikide vahel.

Lisaks külalistele saab projektist osa ka 13 eesti noort, kellest enamik on Põltsamaalt. Projekti on kirjutanud ühenduse Juventus noored, kes selle koos vabatahtlikega ka ellu viivad.

Projekt koosneb mitmesugustest töötubadest, rahvusõhtutest ja  muudest ettevõtmistest, mille viivad läbi noored. Samuti tutvustatakse projekti käigus Põltsamaa linna ning kavas on teha väljasõidud Tartusse ning Tallinna rahvusvahelisele noortepäevale. Ühel tegevuspäeval on plaanis kaasata ka kohalikud noored.

Projekti rahastaja on SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo ning oma õla on alla pannud TÜ E-Piim, Jõe Pood, AS Merit Tarkvara, OÜ Lossipagar, Jõe pood, AS Leibur, OÜ Nantecom ja Põltsamaa Muuseum.

TUULI KAERMAA

blog comments powered by Disqus