Põltsamaale tuleb neli elektriautot

Põltsamaa linnavolikogu otsustas Põltsamaa linnas kasutusse võtta neli elektriautot. Autod peaksid Põltsamaale jõudma suveks.

Teisipäeval oli Põltsamaa linna ja piirkonna valla omavalitsusjuhtidel ja sotsiaalvaldkonna inimestel võimalus tutvuda Põltsamaale katsetamiseks saabunud elektriautoga.

Põltsamaa linnavalitsuse majandusnõunik Maimu Kelder lausus, et Põltsamaa linnavolikogu varasema otsuse kohaselt on linn võtnud endale kohustuse katta kuni 2015. aasta 31. detsembrini elektriautodega seotud kulutused Põltsamaa linna eelarvest.

Põltsamaa linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Kaire Bubnis lausus, et sageli nähakse sotsiaaltöötajate tegevust liialt lihtsustatult.

Bubnise sõnul arvatakse, et hooldustöötaja ülesandeks on inimesele toidu koju kätte viimine, kuid tegelikult on hooldustöötaja tegevusvaldkond tunduvalt laiem.  

Koduhooldusel 30 inimest

Sotsiaalosakonna juhataja sõnul võimaldab sotsiaalvaldkonnas kõige suuremat kokkuhoidu olukord, kus abivajavale inimesele tagatakse maksimaalne iseendaga toime tulemine tema kodus. Praegu on Põltsamaa linnas koduhooldusel 30 inimest, kelle eest hoolitseb kolm hooldustöötajat. Kui need inimesed oleksid hooldekodus, siis tuleks linnal iga hooldekodus oleva inimese eest tasuda pea ühe hooldustöötaja kuupalga suurune summa. Hooldekodus oleva inimese pension katab vaid osa  hoolduskoha maksumusest. Seetõttu on linnale kasulik kui sellised inimesed on koduhooldusel ja nende eest hoolitsevad hooldustöötajad. Hästi toimiva koduhoolduse pakkumiseks on hooldustöötajatele vaja transpordivahendeid.  

Elektriautode kasutamine väärtustab töötajaid

Kaire Bubnise hinnangul tuleks neljast Põltsamaa linnale kavandatavast elektriautost kaks anda hooldustöötajate kasutusse, ühe auto võiks jätta linnavalitsuse sotsiaalosakonnale ning üks auto võiks jääda päevakeskuse kasutusse.

Põltsamaa linna on kavas rajada viis elektriautode laadimise punkti, millest üks asuks Põltsamaa tervisekeskuse juures, kaks Põltsamaa päevakeskuse juures ning kaks Põltsamaa linnavalitsuse juures. Ühe elektriauto poolt kulutatud elektrienergia maksumuseks aasta kohta on arvestatud 290 eurot ja kindlustussummaks umbes 800 eurot.  

Tõe kriteeriumiks praktika

Põltsamaa linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees Ulvi Punaparti sõnul jõudsid nemad komisjoni liikmetega seda teemat arutades seisukohale, et elektriautosid võiks Põltsamaa linnal olla kokku kolm. Linnavolikogu liige Andres Vään tundis huvi, kuidas on planeeritud elektriautode abil puuetega inimeste vedamine, kui sinna ei mahu kuigi hästi sisse terve inimenegi. Samuti võib tema sõnul probleemiks osutuda invatarvete vedu. Vään pakkus välja, et üks neljast plaanitavast autost võiks olla nn tavaline auto, mis läheks ka talvisel ajal alati käima ning mille peale võiks igal hetkel loota, et sellega jõuab nii Jõgevale kui ka Tartusse.

Põltsamaa linnapea Jaan Aiaots kinnitas, et tema on oma silmaga näinud, kuidas ratastool elektroautosse on paigutatud. Linnapea sõnul tunnistasid Põltsamaa linna ja piirkonna hooldustöötajad, et nüüd on lõpuks hakatud ka nende tööd väärtustama. Teisalt on elektriautode kasutamine seotud CO2 kvoodist eraldatava raha taotlemisega. Sellest kvoodist eraldatavat raha on Põltsamaa linnale hädasti tarvis. Aiaotslisas, et ega elektriautode plussid-miinused enne selgeks saagi, kuni neid autosid pole praktilises igapäevases tegevuses katsetatud.  Põltsamaa linnavolikogu esimees Margi Ein lisas, et vastavalt elektriautode tasuta kasutusse andmise lepingule on need võimalik ennetähtaegselt tagastada. “Ka sellele võimalusele tasuks mõelda.”

Eesti saab 507 Mitsubishi i MiEV elektriautot, mis on ookeanisinist värvi. Elektriauto maksab ligi 40 000 eurot.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus