Põltsamaale on plaanis ehitada hooldekodu

Arvestades hooldusteenust vajavate vanurite suurt arvu Põltsamaa regioonis, algatas Põltsamaa linnavolikogu Rahvaliidu fraktsioon mõtte piirkondliku hooldekodu ehitamiseks. Kavatsust arutati Põltsamaa ja Pajusi valla, samuti naabermaakondades asuvate Kõo, Kolga-Jaani ja Imavere valla esindajatega.

Plaani elluviimise perspektiivikuse ja võimaluste väljaselgitamiseks telliti analüüs Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse juhatajalt Toomas Pajulalt, kes oma seiskohti teisipäevasel innavolikogu istungil tutvustas.

“Uuringutest selgus, et Põltsamaa piirkond vajaks hooldekodu kuuekümnele inimesele. Ehitise maksumuseks kujuneks 28 miljonit krooni. Kõige keerulisem ülesanne on kindlasti hooldekodu haldamiseks vajaliku skeemi väljatöötamine,” märkis Toomas Pajula. Ta soovitas hooldekodu rajamisega seotud küsimustega tegelemiseks moodustada juhtgrupi ja omavalitsustevahelise konsortsiumi.

Toomas Pajula hinnangul võiks tulevase hooldekodu asukohana tulla kõne alla SA Põltsamaa Tervis Territoorium või kunagise aiandi läheduses asuv park.

“Pargis paiknevas hooldekodus saaks luua looduslähedase ja maahõngulise keskkonna, mis meeldiks eakatele inimestele, kes oma koduvallast hooldusasutusse kolivad,” märkis Pajula.

“Hooldekodu rajamine parki on ettepanek, mis vajab kaalumist. Kui see hakkaks aga paiknema hooldusravihaiglat haldava Põltsamaa Tervise territooriumil, avaneks hea võimalus mõlemale asutusele korraga vajalikke teenuseid osutada, näiteks toitlustamist korraldada. Mõistagi on vaja, et hooldekodu ehitamise suhtes avaldaksid oma seisukoha ka teised Põltsamaa piirkonna omavalitsused Jõgevamaalt, Viljandimaalt ja Järvamaalt,” ütles hooldekodu ehitamise mõtte üks initsiaatoreid, SA Põltsamaa Tervis nõukogu esimees, linnavolikogu liige ja Põltsamaa aukodanik Endel Pajumägi.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus