Põltsamaale ehitatakse Jehoova tunnistajate kogudusehoonet

Kui veel enne masu plaaniti Põltsamaale linnapargi serva hooldekodu ehitamist, siis nüüd majanduskitsikuses pole seda teemat enam arutatud. Sellele vaatamata käib samas paigas, kuhu hooldekodu rajamist plaaniti, juba natuke üle nädala vilgas ehitustegevus.

Hetkel veel vundamendi kaevamise etapis oleva ehitise juures askeldanud objektijuht Arno Kaarna lausus, et ehitus käib firma Polyline litsentsi alusel, kuid tegelikuks hoone ehitajaks on Eesti Jehoova Tunnistajate Koguduste Liit. Põhjus miks kogudusehoone Põltsamaale ehitatakse, on selles, et ka Põltsamaal tegutseb Jehoova tunnistajate kogudus, mis praegu lasteaia “Tõruke” ruume kasutab. Arno Kaarna sõnul on pea kõikidel Eestis tegutsevatel Jehoova tunnistajate kogudustel oma ruumid olemas. Kaarna sõnul on ehitatavaks hooneks Jehoova tunnistajate kogudusehoone-päevakeskus.

“Kõik siinsel objektil töötavad ehitajad on vabatahtlikud. Firma Polyline litsentsi alusel käib kogudusehoone ehitamine seetõttu, et taolise litsentsi omamist nõuavad Eesti seadused. Ka mina tegutsen vabatahtlikuna ilma töö eest palka saamata,” rääkis Kaarna. 

Maja valmib kiiresti

Kolme Balti riigi peale kokku on olemas Jehoova tunnistajatest koosnev ehitajate meeskond, kelle esindajad praegu Põltsamaale kogudusehoonet rajavad. Nende seas on üsna palju vene keelt kõnelevaid inimesi. Hoone ei tule just kuigi suur, selle välismõõtmeteks on 10×15 meetrit. Maja valmib päris kiiresti, sest kui praegu käib alles vundamendi rajamine, siis juba septembri lõpuks peab ehitis valmis olema.

Kaarna sõnul tegutseb augustikuu teisel poolel, täpsemalt 34. nädalal 22.-25. augustini objektil 60-70 vabatahtlikku ehitajat. Selle aja jooksul saavad püsti hoone seinad ja katus. Samal ajavahemikul pannakse paika ka hoone aknad ja uksed ning katuse servalauad. Juba järgmisel nädalal laotakse kahe päeva jooksul üles tellistest vooder. Objektijuht ütles, et sellise suure arvu ehitajate kasutamine eeldab head organiseerimist. Siis kui jõutakse hoone seinte rajamiseni, on igal puuseppade rühmal oma sein, mille kallal nad tegutsevad.

Kaarna sõnul peaks hoone valtsplekkkatus ja punastest tellistest vooder igati kokku sobima sealse ümbritseva miljööga. Kogudusehoonet hakatakse kütma maasoojuse abil. Objektijuht ütles, et krundi ostmise eelduseks oli selle piisav suurus, et nii saaks maakütte süsteemi torustiku maha panna suuremale pinnale. Teine võimalus maakütte kasutamisel oleks puuraukude süsteem, kuid see on liialt kallis. Kinnistu suuruseks on 1100 ruutmeetrit 

Esiplaanil sisuline tegevus

Augusti lõpuks peab koguduse hoone väliselt valmis olema. Milliseks kujuneb hoone sisemine disain, seda objektijuht hetkel veel öelda ei osanud, sest sisemine projekt on veel koostamisel. Objektijuht lausus, et Põltsamaa linnavalitsusel olid tulenevalt hoone asukohast oma nõudmised, millega neil tuli arvestada. Asukoha poolest jääb ehitatava hoone fassaadi pool kesklinna poolsesse külge.

Raha kogudusehoone rajamiseks saadakse kokku annetustest. Kaarna sõnul leidub annetajate seas ka selliseid inimesi, kes ise ei ole Jehoova tunnistajad. Hoone kogumaksumuseks on 85 000 eurot. See hoone ehitatakse teiste samalaadsete hoonetega võrreldes valmis väga odavalt.

Kaarna ütles, et kui ehitajatele tuleks nende töö eest maksta, siis kujuneks selle hoone ehituslik maksumus umbes poole suuremaks. Objektijuht usub, et alati pole raha üldse mitte parim motivaator, mis hea tulemuse tagab. “Kui motivaatoriks on raha, siis tehakse pahatihti tööd kiirustades ja unustatakse sealjuures kvaliteet. Meil pole raha rikkumas ei ehitajate omavahelisi ega firmade vahelisi suhteid,” arutles Kaarna.

Väliselt hakkab Jehoova tunnistajate kogudusehoone välja nägema täiesti tavalise hoonena. Maja kõige tähtsam ruum saab olema 80kohaline koosolekute saal koos väikese lavaga. Samuti tuleb hoonesse väike raamatukogu kümne lisaistekohaga. Saali ja raamatukogu vahele paigaldatakse klaasvahesein ning helitehnika vahendusel saavad raamatukoguruumis viibijad osa saalis toimuvast. Loomulikult saavad hoones olema ka abiruumid. Tavaliselt toimub Jehoova tunnistajatel kaks koosolekut nädalas, üks nädala keskel, teine pühapäeval. Neist viimane on eelkõige avalikkusele suunatud. Nädala sees toimuval koosolekul õpetatakse inimestele lähemalt tundma Piiblit.

“Meie jaoks on tähtsamal kohal sisuline kui väline pool. Meie tahame siin anda inimestele Piibliga seotud teadmisi, mitte ei oota, et nad siin lihtsalt hardalt istumas käiksid,” rääkis Arno Kaarna.

Objektil tegutsenud nooruke Sanna Silliksaar lausus, et tema on Põltsamaa Jehoova Tunnistajate koguduse liige. Silliksaare sõnul on tal väga hea meel, et nende kogudus sellise hoone saab ning ta töötab sellel objektil rõõmuga. Alguses tuligi tallinlannast Sanna Silliksaar Põltsamaale just Jehoova tunnistajate hoone ehitustöödele kaasa aitama, kuid nüüd plaanib ta lausa Põltsamaale elama jääda.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus