Põltsamaal sünnib sotside, Keskerakonna ja Reformierakonna koalitsioon

Sotsiaaldemokraatlik erakond, Keskerakond ja Reformierakond on Põltsamaa vallas sõlmimas koalitsioonilepet.


Sotsiaaldemokraatlikule erakonnale kuulub uues koalitsioonis vallavanema ning Keskerakonnale vallavolikogu esimehe koht. Vallavanema kandidaadiks on senine Puurmani vallavanem Margus Möldri, vallavolikogu esimehe kandidaadiks Andres Vään Keskerakonnast, kes oli ka viimase Põltsamaa linnavolikogu esimees.

Margus Möldri sõnul ootasid valijad muutusi ja värskemat verd juhtide hulka, mis ilmselt oligi tema suure häältesaagi põhjus. “Samas tunnustan meeskonda, kes mu seljataga oli. Just nemad tegid mu Põltsamaa kandis tuntuks. Täna saan ma rahulikult mõnele inimesele tere öelda, teades et ka tema mind tunneb.”

Valimisliit kogus kõige rohkem hääli

Möldri kinnitusel on tavaline praktika, et koalitsiooni moodustavad hoopis need erakonnad ja valimisliidud, kes häältesaagi poolest kõige paremat tulemust ei teinud. “Küllap oleks Põltsamaa piirkonnas kõige rohkem hääli kogunud valimisnimekirja esindajad kohe tegutsema asunud, kui teised oleksid tahtnud nendega koalitsiooni teha. Ma ei oska öelda miks, aga millegipärast sooviti just meiega koos koalitsiooni moodustada. Ka EKRE esindajatega pidasime konsultatsioone ning meie soov on, et EKRE panustaks uue valla arengusse. Sama ootame ka valimisliidu liikmetelt. Mina ei taha vastanduda mitte kellelegi, vaid soovin, et kõik tegusad ja piirkonna arengusse panustada soovivad inimesed oleksid tegevusse kaasatud.”

Valimisliidu Ühine Põltsamaa nimekirjast vallavolikogu liikmeks valitud Reet Alev ütles, et parteipoliitika vastu nemad ei saa ja piirkonnas kandideerinud erakondade esindajatega kokkuleppele ei jõudnud. “Pidasime konsultatsioone kõigiga peale Keskerakonna. Koalitsiooni ülekaal on ainult üks hääl ja ega seal ükski inimene piltlikult öeldes grippi jääda ei saa. Neil, kes pole rahul sellega, et Põltsamaa piirkonnas kõige rohkem hääli kogunud valimisliit Ühine Põltsamaa koalitsiooni ei pääsenud, soovitan lahtiste silmadega maakonnas ringi vaadata ja mõelda sellele, et riigikogu valimised on tulekul. Mina olen oma valijatelt tugeva mandaadi saanud ja lähen kindlasti neid inimesi vallavolikogusse esindama ning annan endast parima, et oma valijate huvide eest seista ja neid kaitsta.”

Uus omavalitsus peab tööle hakkama

Andres Vään Keskerakonnast küsis, kas valimiste eesmärk on võita või moodustada koalitsioon. “Kumma eesmärgi nimel siis tegutseda? Nii juhtus ju mujalgi. Näiteks Pärnus jäi valimised võitnud Reformierakond koalitsioonist välja. Ilmselt siis Põltsamaa piirkonnas ei suutnud võitnud valimisnimekiri endale sobivat partnerit leida. Kohapeal ei jookse jõujooned erakondade vahel, nagu riigi tasandil. Kohapeal aetav poliitika põhineb rohkem inimestel kui erakondadel. Kokkulepe sai tõepoolest niisugune, et sotsidele jääb vallavanema ametikoht, Keskerakonnale vallavolikogu esimehe ja Reformierakonnale vallavolikogu aseesimehe koht. Moodustuva koalitsiooni kõige olulisemaks eesmärgiks on uue omavalitsuse tasakaalustatud tööle rakendumine. Oluline on, et proportsioonid säiliks ja ei hakataks “üksteiselt tekki pealt ära kiskuma”. Meil kõigil tuleb piirkonda tervikuna tundma õppida, sest me keegi ei ole teiste liituvate omavalitsuste tegemistega kuigi hästi kursis.”

Olev Teder EKRE-st tunnistas, et konsultatsioonidele kutsuti neid küll, aga samal päeval peeti läbirääkimisi valimisliiduga Ühine Põltsamaa. Seega leppisid omavahel kokku kolm erakonda. “Enam nähtavasti ei tule EKRE kaasamine koalitsiooni Põltsamaa vallas kõne alla. Kõik toimus väga kiiresti ja ma ei saanud kahe poole esindajatega korraga koos olla. Mul oli ka keerulisem valituks osutunud inimestega suhelda, sest mina olen nende hulgas uustulnuk, teised on kõik omavahel tuttavad. Meie oleksime valmis koalitsiooni minema juhul kui saame eelkõige ellu viia eesmärgi ‒ säilitada kohalikud koolid. Kui piirkonnas esindatud erakondade ja valimisliitude esindajad soovisid koolide arendamist, siis meie soovime Põltsamaa ametikooli taastamist. Me oleme kohaliku võimu esindajad ja kui me väga tahame, siis saame selle eesmärgi ellu viia.”

Põltsamaale kaugtöö tegemise võimalused

Erkki Keldo Reformierakonnast märkis, et koalitsiooni moodustanud erakondade esindajad on kinnitanud, et nad tegutsevad ühtse meeskonnana ja on ühiste eesmärkide eest väljas. “Meie soovime, et vallavolikogus toimuks erinevatel teemadel võimalikult laiapõhjaline arutelu. Komisjonidesse tuleb kindlasti kaasata kõikide osapoolte esindajad. Et koalitsioonil on 23liikmelises volikogus 12 kohta, mulle eriti muret ei tee. Peamine eesmärk on meie kõigi jaoks endise nelja iseseisva omavalitsuse üheks omavalitsuseks sulandamine. Minu töökoht ei ole küll Põltsamaa kandis, aga osalesin endise Põltsamaa vallavolikogu töös aktiivselt ja kavatsen samamoodi jätkata uue moodustuva valla volikogus. Minu üks eesmärk ongi luua Põltsamaal kaugtöö tegemise võimalused. Kõiki kolme ühinevat valda ja linna tuleb ühtse tervikuna edasi arendada. Sealhulgas Puurmani piirkonda, mis ei ole ju Põltsamaalt kuigi kaugel. Peamine on, et me saaksime Põltsamaa valla inimeste jaoks võimalikult hästi ja efektiivselt tööle rakendada.”

Margus Möldri sõnul on juba struktuuri küsimus, kas vallavanemat abistab tema tegevuses palgaline vallavolikogu esimees, kes on alaliselt kohapeal või on vallavanemale abiks abivallavanem või abivallavanemad. “Me oleme koalitsioonis jõudnud arusaamisele, et on vaja luua vähemalt üks või ka kaks abivallavanema kohta. Kui koalitsioonis nii kokku lepitakse, võib kahe abivallavanema ametikoha loomisel minna üks nendest opositsiooni esindajale. Ma olen kindel et kõige lähemal ajal jõuame koalitsioonilepingu ettevalmistamisega nii kaugele, et saame selle allkirjastada. Anname endale aru, et meid ootab ees väga lai tööpõld, sest peame ju moodustama ühe toimiva valla senisest neljast omavalitsusest. Oleme valmis ka selleks, et võime eksida ja sellest tulenevalt peame midagi ümber tegema. Aga meie kõigi jaoks on sellise suure valla toimimasaamine ju esmakordne kogemus. Vallavalitsuse juriidiline aadress saab olema praeguse Põltsamaa linnavalitsuse asukoht, kuhu tuleb ka vallavanema kabinet. Ka praegune Põltsamaa vallavalitsuse maja jääb täielikult käiku. Tahame võimalikult kiiresti valla uue juhtimisstruktuuri paika saada ja olen kindel, et juba enne tuleva aasta 1. jaanuari saan ma moodustuva Põltsamaa valla vallavanemana tööle asuda.”

Volikogu peab valda juhtima, mitte ainult vallavanem

Reet Alev tõdes, et mingitest ametikohtadest ei ole nendega keegi rääkinud ja ta tõesti ei tea, kas opositsiooni esindajaid on plaanis valla juhtimisse kaasata. “Olen aru saanud, et vist mingi komisjoni juhtimisse on plaanis ka opositsiooni esindajaid kaasata. Kahjuks ei ole Põltsamaa linnas arengut toimunud. Minu hinnangul on linna ümbritsevate piirkondade hääbumine koalitsioonilepingusse sisse kirjutatud.

Meie programmi kohaselt peab vallavolikogu esimehe ametikoht olema palgaline ja selle tööle tuleb pühenduda täie tõsidusega. Distantsilt vallavolikogu juhtida ei ole võimalik. Kogu suure valla juhtimise panemine ainult vallavanema õlule on lubamatu. Uue, alles moodustuva, ühisvalla peab n-ö käima lükkama tandem vallavanem koos vallavolikogu esimehega, kes peavad mõlemad sajaprotsendiliselt sellele tööle pühenduma. Siin tasub mõelda sellele, miks on volikogude ja ka riigikogu kohta kasutatud aeg-ajalt terminit kummitempel. Kui volikogu ise laseb olukorral niisuguseks muutuda, siis meie valimisliidu eesmärk oli, et valda juhiks vallavolikogu, mitte n-ö aparaat. Nii ei tohiks see enam olla, eriti suuremas omavalitsuses.”

Sotsiaaldemokraatlikule erakonnale kuulub Põltsamaa valla 23liikmelises volikogus seitse kohta, Keskerakonnale kolm ning Reformierakonnale kaks kohta. Valimised võitis Põltsamaal valimisliit Ühine Põltsamaa, nemad said volikogus üheksa kohta.

Uue vallavolikogu kutsub kokku valimiskomisjon, see juhtub tõenäoliselt nädala teises pooles.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus