Põltsamaal saab õppida küberkaitset

Põltsamaa ühisgümnaasiumis (PÜG) on alates käesolevast õppeaastast käivitunud noorte hulgas populaarne reaal-küberkaitse õppesuund. Selle õppesuuna lõpetajatel on võimalus eksami sooritamise järel asuda tööle küberkaitse valdkonnas.

Oktoobrikuu Põltsamaa linnavolikogu istungil tutvustas reaal-küberkaitse õppesuunda volikogulastele lähemalt kooli direktor Aimar Arula, kelle sõnul sai küberkaitse õppesuuna avamine alguse sellest, et möödunud aastal jõudis kool Tartu kutsehariduskeskusega koostöölepinguni, tänu millele on PÜGis õppivatel noortel võimalik omandada IT-süsteemide spetsialisti eelkutsetunnistus. Möödunud aastal õnnestus PÜGil saada digipöörde projekti raames kaheksa parema Eesti kooli hulka, ehkki lausa esikohani välja ei jõutud.

Esimene kool Eestis

Aimar Arula sõnul võib küberkaitse õppesuuna alguseks lugeda käesoleva aasta jaanuari kui Põltsamaa linnapea Jaan Aiaots külastas PÜGi koos Kaitseliidu Jõgeva maleva pealiku Mati Kuusverega. Kaitseliidu sooviks on laiendada oma huviringi ning äratada noortes huvi selle organisatsiooni tegevuse vastu. Sellele järgnesid mitmed arutelud.

Kaitseliidu Jõgeva maleva pealik pakkus välja idee avada PÜGis huviring side-, drooni-  või laskmise ringi näol. Samuti arutleti selle üle, kas hakata koolis õpetama riigikaitset. Pool aastat hiljem leidis PÜG endale hea liitlase NATO Eesti Ühingu juhataja Krista Mulenoki näol. Üheskoos jõuti välja mõtteni, et PÜG võiks olla esimeseks kooliks Eestis, kus õpetatakse küberkaitset.

Esialgne tõsisem läbirääkimine sai teoks alles juunikuus Tallinnas Euroopa Komisjoni Eesti esinduse majas, kus osalesid esindajad Kaitseliidu küberkaitse üksusest, Kaitseliidu Jõgeva malevast, haridus- ja teadusministeeriumist, kaitseväe peastaabi küberkaitse osakonnast, Riigi Infosüsteemi Ametist (RIKS) ja Eesti Interneti Sihtasutusest (EITSA). Arupidamise tulemusena soovitati PÜGil tegeleda tõsisemalt IT valdkonnaga.

Kaitseliidu Jõgeva maleva pealik Mati Kuusvere ja Kaitseliidu küberkaitse osakonna juhataja Andrus Padar ning Põltsamaa mees Rein Põdra olid need inimesed, kes jõuliselt küberkaitse õppesuuna loomist toetasid.

Tegelikult toodi uue õppeainena PÜGi riigikaitse õpetamine, mille raames õpetatakse ka küberkaitset. Tänu sellele, et tehniline joonestamine, 3D modelleerimine, robootika ja programmeerimine on nagunii PÜGi õppekavas olemas, lisandub sellele nüüd küberkaitse.

Õppimas 18 noort

Selles õppesuunas on praegu õppimas 18 noort. Küberkaitse õppimise suureks väärtuseks on tõsiasi, et igale teoreetiliselt saadud teadmisele järgneb praktiline õpe. Soovi korral lõpeb aine küberkaitse õppesuunas õppivatele õpilastele eksamiga ja nad omandavad eksami sooritamise järel õiguse töötada küberkaitse valdkonnas. Tallinna tehnikaülikoolis on alles äsja avatud küberkaitse magistriõpe. Aimar Arula sõnul on Kaitseliit küberkaitse õpetamisest väga huvitatud.

Ukraina sõda näitab, et nüüdisaegses sõjategevuses on väga oluliseks sõjapidamise vahendiks kujunenud droonid, mida kasutatakse luureandmete kogumiseks, pommide ja erineva sõjalise varustuse kohale toimetamiseks. Ka Põltsamaal võib varsti märgata droone ringi lendamas, sest Kaitseliit on PÜGis käivitanud side- ja drooniringi. Juhendama asub seda huviringi Tartu ülikoolis õppiv inimene, kes teeb sellel alal magistritööd. Loomisel on ka õhupüssist laskmise ring. PÜGis loodetakse, et võimalus õppida küberkaitset meelitab Põltsamaale õppima noori ka mujalt Eestist.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus