Põltsamaal läheb trasside paigaldamisega plaanitust kauem

Põltsamaal peaks Jõgeva maanteelt otse Selverini pääsema alates 5. detsembrist, kuid  päris kindlalt ei saa praegu veel öelda, et selleks ajaks tööd Jõgeva maanteel täielikult lõpetatud saavad.

Oktoobri alguses suleti seoses vee- ja kanalisatsioonitrasside paigaldamisega Põltsamaa linnas liikluseks Jõgeva maantee Selveri parklast kuni Rahu tänavani.

OÜ Tekton objektijuhi Ermo Savi sõnul ilmnesid trasside paigaldamisel probleemid, mida polnud võimalik  ette näha ja seetõttu ei õnnestunud avada Jõgeva maanteed liikluseks 8. novembril, nagu plaanis oli.

Pikendust saadi 5. detsembrini. Objektijuhi sõnul venib trasside paigaldamine seetõttu, et Tektonil tuleb varem Jõgeva maanteele suubuvatele kõrvaltänavatele paigaldatud trassid osaliselt uuesti paigaldada. Nii näiteks on selgunud, et kõrvalttänavatele paigaldatud torustik ei lange kõrguse poolest kokku Jõgeva maanteele paigaldatava torustikuga. Nii on juhtunud Välja tänava torustikuga. Objektijuhi sõnul pole välistatud, et üllatusi tööde käigus veelgi ette tuleb.

Alguses lubati avada Jõgeva maanteelt pääs Pärna tänavale kohe pärast seda, kui torustiku paigaldamisega Jõgeva maantee ja Pärna tänava ristmikust kaugemale jõutakse. Põltsamaa linnavalitsuse esindajad ja liikluskorralduse spetsialistid olid seisukohal, et enne, kui ringristmiku ja Pärna tänava vahelisele teelõigule pole uut torustikku paigaldatud, ei ole mõtet Pärna tänavale pääsemiseks vahepeal liiklust avada. Alates sellest hetkest, kui katsetatakse uut tehnoloogilist lahendust, tulnuks Jõgeva maantee samal lõigul uuesti sulgeda ja see oleks inimestes segadust tekitanud. Samasugust tehnoloogiat plaanitakse kasutada ka torustiku paigaldamiseks Rahu tänaval Jõgeva maantee ja Õuna tänava vahelisel lõigul. Lahti kaevatakse ainult Rahu ja Õuna tänava ristmik, kuid Jõgeva maanteel enam kaevetöid ei tehta. Objektijuht lubas, et Rahu ja Õuna tänava ristmikul saavad kaevetööd tehtud ühe päevaga.  

Torustiku paigaldamine Jõgeva maantee Selveri ringristmiku ja Rahu tänava vahelisel lõigul peaksid lõpetatud saama järgmiseks reedeks. Kui ilm lubab ülejärgmisel nädalal  asfalteerimisega alustada, siis tehakse see ära.

Olgugi, et kõik Jõgeva maantee äärsed kinnistud ei ole veel uue trassiga ühendatud, saab seda teha ka pärast asfalteerimist, sest liitumispunktid asuvad väljapool liiklusala. Kohe pärast trasside paigaldamist asutakse korrastama Uue tänava lõiku, mis jääb Rohelise  ja Kingu tänava vahele. Osa tänavaid tuleb pinnata  kevadel, sest seda pole lubatud teha, kui sooja on vähem kui kümme kraadi. Samuti jäävad kevadeks haljastustööd.

Ermo Savi sõnul tuleb veel paari nädala jagu kannatust varuda ning seejärel peaks liiklus Jõgeva maanteel kui Põltsamaa linna ühel peatänaval taas normaalselt kulgema.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus