Põltsamaal kontrolliti alaealiste seaduskuulekust

Kolmapäeva õhtul kella kuuest üheteistkümneni viis Põltsamaa politsei läbi politseioperatsiooni “Alaealised ja alkohol”.

Operatsiooni käigus patrullisid neli patrullmeeskonda Põltsamaa konstaablijaoskonna teenindusterritooriumil kella 21.30-ni, peale seda kontrolliti koos abipolitseinikega Põltsamaa ühe kooli ühiselamutes seadustest ja korrast kinnipidamist, teatas Lõuna Politseiprefektuuri avalike suhete büroo.

Operatsiooni käigus kontrolliti alkomeetritega kokku 78 isikut ja paarikümmet sõidukijuhti. Kinni peeti üks lubadeta alaealine mootorsõidukijuht ja kolm joobes alaealist, ühiselamutest avastati kolm alaealist suitsupakkide omajat ja üks alaealine suitsetaja.

Operatsiooni käigus tuvastati konstaablijaoskonna teenindusterritooriumil lisaks alaealistele paarkümmend täisealist kerges alkoholijoobes isikut. Neile sellel korral väärteomaterjale ei vormistatud, kuid selgitati vestluse käigus avalikus kohas alkoholijoobes viibimise ja alkoholi tarvitamise seadusvastastust. Rikkujad said oma eksimustest aru ja lubasid edaspidi seaduskuulekad olla.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus