Põltsamaal kerkib vee hind

<span lang=””>

Kui konkurentsiamet nõusoleku annab, hakkab vee kuupmeeter Põltsamaal praeguse 31 krooni asemel maksma 35,80 krooni.

“Olime ju eelmise riigikorra ajal harjunud sellega, et vesi õieti midagi ei maksnud. See tähendab, et reaalselt ei vastanud tollane vee hind tegelikult veega seotud kulutuste suurusele. Nüüd, mil Euroopa Liit on eraldanud suure summa meie veemajanduse korrastamiseks ja nüüdisajastamiseks, eeldatakse meilt, et veemajandus peab olema jätkusuutlik,” selgitas veemajanduse ümberkorraldamisega seotud probleeme Põltsamaa Varahaldus OÜ tegevdirektor Kuldar Kipper.

Põltsamaa linn on võtnud veemajanduse korrastamiseks Euroopa Liidult saadud summa omaosaluse tasumiseks laenu ja see tuleb koos intressiga tagasi maksta.

“Vesi on tänapäeval hinnaline loodusressurss, mille eest tuleb maksta, nagu ka näiteks toasoojale tehtavate kulutuste eest,” rääkis Kipper.

Samas ei ole vee-ettevõtte tegevjuhi sõnul põhjust karta, et vee hind põhjendamatult kõrgele võiks kerkida, sest selle kujunemisel hoiab valvsalt silma peal konkurentsiamet. Teisalt on veemajanduse rahastaja ehk Euroopa Liidu poolt välja töötatud teatud põhimõtted, milliseks vee hind järgnevate aastate jooksul peaks kujunema, selleks on olemas konkreetne metoodika. “Kindlasti pole vee hind võetud n-ö laest,” kinnitas Kipper, lisades, et kui ta võrdles vee hinda Põltsamaal 30 teise omavalitsusega, siis selgus, et Põltsamaa on selles edetabelis 20. kohal.

Milliseks kujuneb vee hind tuleval aastal, on praegu vara öelda, hinna saab kinnitada alles pärast seda, kui konkurentsiamet on oma otsuse teinud.

Kõigil võimalik ühisveevärgiga liituda

Mõistagi ei puuduta trassivee hind neid linnaelanikke, kes vee oma kaevust saavad. Samas tahavad ka mõned neist ühisveevärgiga liituda, kui kaev on vana ning selle vesi kehva kvaliteediga.

Praegu, mil veetrasside ehitamine käsil, luuakse kõigile kinnistuomanikele võimalus ühisveevärgiga liitumiseks. Nii pole tulevikus tarvis hakata eraldi trassilõiku ehitama mõne kinnistuni, kus seni oma kaevu vett tarbiti, kuid kus see mingil põhjusel enam kasutamiseks ei kõlba. Kipperi sõnul oli selline juhus mõned aastad tagasi Põltsamaal Rohelisel tänaval, kus  kaevuvesi kasutamiskõlbmatuks oli muutunud, kuid kuhu veetrasse veel rajatud ei olnud.

“Suutsime lausa viimasel minutil sinna veetrassi rajada ja sel moel inimesed kvaliteetse veega kindlustada,” meenutas ta mõne aasta tagust kriitilist olukorda. Loomulikult ei sunnita kedagi ühisveevärgiga liituma.
i

Hinna tõstmisel vinti üle ei keerata


Millal uus vee hind Põltsamaal täpsemalt kehtima võiks hakata, seda Kipper öelda ei oska. Küll esitab Põltsamaa Varahaldus omapoolse taotluse vee hinna muutmiseks konkurentsiametile veel käesoleval aastal. Samas on teada, et lähiaastatel tõuseb vee hind veidi kiiremini, kuid edaspidi hinnakasv aeglustub. Kipperi sõnul tuleb hoolega jälgida, et hinna tõstmisel n-ö vinti üle ei keerataks.

Põltsamaa saab uued trassid

i
Praegu käib Põltsamaal vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus mõlemal pool jõge asuvates linnaosades. Tartu maantee äärde, Kingu ja Põhjakaare tänava vahele rajatava trassi kohale kavatsetakse tuleval aastal rajada jalgtee.

Juba tuleval nädalal peaks algama trasside ehitus Põltsamaa linnast edasi Võhmanõmme külani. Linna vee- ja kanalisatsioonitrassidega ühendatakse ka Jõgeva maantee piirkonnas asuv Pauastvere küla. Järgmise aasta lõpuks on 97-98 protsenti Põltsamaa linna territooriumist saanud uued vee- ja kanalisatsioonitrassid. Paari-kolme protsendi ulatuses ootab trasside uuendamine ees veel kesklinna piirkonnas. Kuid seal on tarvis välja vahetada vaid osa trassidest.

“Seda võin küll öelda, et vee- ja kanalisatsioontrasse asusime uuendama täpselt õigel ajal. Seda kinnitavad üsna sagedaseks muutunud veeavariid. Viimati just Õuna tänava piirkonnas juhtunud avariid on trasside uuendamise vajaduse ilmekaks kinnituseks,” rääkis Kipper.


Projekti “Põltsamaa linna ning selle lähiümbruse ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine. Projekteerimis-ehitustööd” elluviimisega alustati mullu 16. detsembril ja tööd lõpevad tuleva aasta 16. detsembril. Peatöövõtjaks Põltsamaa jõe vasakkaldal on Water Ser Ehitusjuhtimine ja paremkaldal Nordecon Infra. Omaniku- ja insenerijärelevalvet teostab Telora-E. Projekti rahastavad Põltsamaa Varahaldus, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald ja Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.
 

Vee hind Põltsamaal

*Praegu maksab kuupmeeter vett Põltsamaa linnas 31 krooni

*Kui konkurentsiamet hinnatõusu heaks kiidab, siis maksab veekuupmeeter tuleval aastal 35,8 krooni.

*Aastal 2016 võiks vesi Põltsamaa linnas maksta 45 krooni kuupmeeter

*Aastal 2018 võiks vee hinnaks olla 47 krooni kuupmeetri eest

*Praeguste prognooside kohaselt peaks vee hind Põltsamaal aastaks 2032 kerkima 70 kroonini kuupmeetri eest

Allikas: Põltsamaa Varahaldus

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus