Põltsamaal kehtestati hauaplatsi tasu

Põltsamaa linnavolikogu kehtestas linnas kalmistu hauaplatside haldajatele ühekordse 15 euro suuruse hauaplatsi väljastamise tasu.

Põltsamaa linnavalitsuse õigusnõunik Marit Seesmaa lausus, et tema hinnangul võiks hauaplatsi väljastamise tasuks olla 15 eurot olenemata sellest, kas hauaplatsi kasutaja on Põltsamaa linna kodanik või mitte. Seesmaa sõnul võib hauaplatsi väljastamise tasu kehtestada kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel. Seaduses on öeldud, et kohalik omavalitsus korraldab neid tegevusi, mille korraldamine ei ole seadusega ülesandeks tehtud ühelegi teisele asutusele. Seadusandliku aktina kehtib ka kalmistu kasutamise eeskiri, mille Põltsamaa linnavolikogu alles hiljuti heaks kiitis. 

Väljastamine seotud kulutustega

Revisjonikomisjoni esimees Toivo Kroon tundis huvi, kuidas kujunes välja just 15 euro suurune summa, mida soovitakse hauaplatsi väljastamise tasuna kehtestada. Eeskujuks on seejuures võetud teistes omavalitsustes kehtestatud vastav tasu. Keskkonna-, heakorra- ja korrakaitsekomisjoni esimehe Mart Joosepi sõnul on hauaplatsi väljastamine seotud teatud kulutustega ja tema hinnangul on 15 eurot mõistlik summa.

Põltsamaa linnavolikogu esimees Margi Ein tahtis teada, mida see number ikkagi täpsemalt sisaldab. Põltsamaa abilinnapea Sven Lassi sõnul on esimene komponent hauaplatsi tunnistuse väljastamine, mis tähendab täiendavaid ülesandeid mitte ainult Põltsamaa kalmistuvahile, vaid ka linnakantseleile. Tasu sisse kuulub ka hauaplatsi kättenäitamine ja ülevaatamine.

Nii tagatakse, et hauaplatsi on võimalik ka aastate pärast üles leida, näiteks juhul kui hauaplatsi  omal ajal taotlenu ise juba manalateele on läinud. Abilinnapea sõnul moodustab hauaplatsi väljastamise tasu ainult väikese osa kalmistuga seotud kulutustest, enamik jääb ikkagi Põltsamaa linna kanda. Sven Lassi sõnul on Ida-Virumaal kehtestatud oluliselt suuremad hauaplatsi väljastamise tasud.

Näiteks Jõhvi linnas oli aastal 2009 hauaplatsi registreerimise tasu 3000 krooni ning hauaplatsi tunnistus maksis seal 300 krooni. Põltsamaal on hauaplatsi väljastamise tasu maksmiseks ja vastava tunnistuse hankimiseks aega kolm aastat. Marit Seesmaa sõnul ei pea hauaplatsi väljastamise tasu maksma need inimesed, kes on saanud selle platsi alates 2002. aastast kuni tasu kehtestamise hetkeni.  

Kas otsus võidakse tühistada?

Margi Eini sõnul viitas õigusnõunik küll õiguskantsleri arvamusele selles küsimuses, ent see pärineb aastast 2006 ja on seetõttu vananenud. Linnavolikogu esimees lausus, et volikogus võetakse vastu mitmesuguseid määrusi ja otsuseid,  et viia need kooskõlla seadustega, kuid seekord soovitakse tema hinnangul vastupidi toimida. Margi Eini sõnul ei ole pädev ka põhjendus, et linnavolikogu liikmed, kes sellel teemal Põltsamaa inimestega on rääkinud, on neilt hauaplatsi väljastamise tasu suhtes positiivse tagasiside saanud.

Eini sõnul on inimestel erinevad arvamused. Ta tõi näite prügimajanduse valdkonnast, kus paljud inimesed kurdavad selle üle, et peavad maksma prügiveo eest ka juhul, kui nende prügikastides tegelikult prügi ei ole. Prügiveotasu kehtestades lähtus linnavolikogu seadusest, mille kohaselt tuleb maksta ka tühisõidu eest.

Hauaplatsi väljastamise tasu kehtestades minnakse linnavolikogu esimehe arvates seadusega vastuollu. Õigusnõunik jäi oma arvamuse juurde, tema sõnul on sellisel seisukohal ka õiguskantsler ja sellise tasu kehtestamine on kohaliku omavalitsuse pädevuses. Marit Seesmaa lausus, et kohalikud omavalitsused pole võimaluste poolest võrdses olukorras. Ühed saavad kalmistuga seotud probleemidega ise hakkama, teised vajavad selleks toetust ka mujalt. Marit Seesmaa lausus, et kui Põltsamaa linnavolikogu sellise tasu kehtestab ja see vaidlustatakse, siis saavad nad tugineda õiguskantsleri 2006. aasta arvamusele, teades, et õigusruum sellise probleemi osas ei ole vahepeal muutunud. 

Eri omavalitsused on käitunud erinevalt

Uno Valdmets küsis, mis juhtub siis, kui linnavolikogu kehtestab sellise tasu jaanuaris. Marit Seesmaa sõnul tooks hauaplatsi väljastamise tasu kehtestamine jaanuaris kaasa mõttetu vaidluse Eesti riigiga, mis ei oleks Põltsamaa linna poolt mõistlik. Sellist otsust ei saa kehtestada alates jaanuarist, kui hakkab kehtima kalmistuseadus.

Põltsamaa linnavolikogu aseesimees Raul Kirsel tõi näite Vaivara vallast, kus kohus taolise vallapoolse maksunõude tühistas ja nüüd maksab vald inimestele seda raha tagasi. Õigusnõunik väitis aga, et tihti juhtub nii, et madalama kohtuinstantsi otsus kõrgema kohtuinstantsi poolt tühistatakse. Tema arvates võib nii juhtuda ka Vaivara vallas.

Uno Valdmets oli seda meelt, et Eesti riik ei saa lubada olukorda, kus erinevad omavalitsused käituvad sama probleemi puhul erinevalt. Pika vaidlemise järel Põltsamaa linnavolikogu siiski kehtestas hauaplatsi väljastamise tasuks  15 eurot.

Hauaplatsi väljastamise tasu

*15 eurot

*Aega tunnistuse saamiseks kolm aastat

*Tasu ei pea maksma inimesed, kes on saanud platsi alates 2002. aastast kuni tasu kehtestamise hetkeni

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus