Põltsamaal kavandatakse kolme suure tee remonti

 Põltsamaa vallavolikogu istungil räägiti valla teede ja tänavate teehoiukavast aastateks 2019-2022. Vallavalitsuse majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi sõnul kuulub 2017. aasta teeregistri andmetel Põltsamaa vallale 236 kilomeetrit teid. Teehoiukava alusel jagunevad teedel tehtavad ehitus-, hooldus- ja remonditööd kolmeks liigiks: teede ehitus, projekteerimine ja katete taastamine on riigi kohustus.


Teehoiukava on mõistlik vaadata üle kord aastas koos valla teede tegeliku seisukorra, valla finantsilise olukorra ja toetusmeetmetega. Järgmiseks aastaks on Põltsamaa vald kavandanud teede ehitamiseks, projekteerimiseks ja hooldamiseks kokku üle 860 000 euro, kus valla eelarvest on plaanis selleks tegevuseks eraldada umbes 330 000 eurot. Riigipoolse toetusena on oodata umbes 295 000 eurot. Tuleval aastal on plaanis esitada taotlus transiitteede meetmesse, millest soovitakse saada toetust Viljandi maantee, Lossi tänava ja Tartu maantee rekonstrueerimiseks.

Teekatted ehitatakse ja uuendatakse Aia, Eha, Õnne, Õuna ja Kuuse tänaval. Linnast väljaspool on kavandatud teekatete ehitamine Adavere ja Kamari alevikus ning Vägari ja Pikknurme külas. Mark Liivamägi lausus, et teekatete ehitamiseks ja remontimiseks viiakse läbi ühtsed hanked.

Perioodi jooksul projekteeritakse mitmed jalg- ja jalgrattateed, tagades nii valmisoleku juhuks, kui õnnestub toetusraha saada. Teede hooldamine jaguneb tava- ja perioodilise hoolduse alusel suviseks ja talviseks hoolduseks. Tolmutõrjet plaanitakse Põltsamaa valla teedel teostada 85 000 ruutmeetrit ehk 17 kilomeetrit aastas. Vallavolikogu liikmed otsustasid teehoiukava vastu võtta.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus