Põltsamaal asus ametisse Seto Kuningriigi suursaadik

Laupäeval peeti Põltsamaa kultuurikeskuses kohaliku setude seltsi Kullakõsõ viiendat aastapäeva, millel osalesid  setude kultuurikollektiivid erinevatest Eestimaa paikadest ja ka Venemaalt Petseri rajoonist. Kohal oli Udmurdimaa esindus.   Seto Kuningriigi ülemsootska Silver Hüdsi kuulutas Kullakõstõ esinaise Maria Noormetsa  setude kuningriigi suursaadikuks Põltsamaal.

Põltsamaa setude seltsi viienda aastapäeva tähistamine algas tseremooniaga Sõpruse pargis, kus ühenduse liikmed ja külalised koos neid vastu võtnud Ants Pajuga tammed istutasid.  Seejärel jätkusid pidustused kultuurikeskuses.

“Mul on hea meel, et Põltsamaal on loodud setude selts, kes oma tegevuse eest igati au ja kiitust väärib,” ütles oma kõnes ülemsootska Silver Hüdsi, kes on setude kultuuritavade järgi ka nende jumala Peko maapealne asemik. “Iga selline kild sümboliseerib osa Setumaast,” märkis ta.  Silver Hüdsi kuulutas Kullakõstõ esinaise Maria Noormetsa Seto Kuningriigi suursaadikuks Põltsamaal.

Seltsi Kullakõsõ õnnitles ka Setomaa Valdade Liidu kultuurinõunik  Aare Hõrn. Kõlas Seto Kuningriigi hümn,   esines Kullakõstõ leelokoor ja ka leelokoorid Värskast, Mikitamäelt, Põlvast, Tartust, Tallinnast ja Venemaalt Petseri rajoonist. Põltsamaa linnavalitsuse nimel tervitas setude seltsi haridus- ja kultuurinõunik Kadri Suni.

Põltsamaal Nurme tänavas asub Seto Kuningriigi esindus, mida kutsutakse Seto Tareks.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus