Põltsamaad täidab taas puhkpillimuusika

Juba päris hulk aastaid on Põltsamaal suvisel ajal puhkpillimuusikat kuulda olnud. Käesoleval aastalgi on siia kogunenud mitukümmend puhkpillimänguhuvilist noort erinevatest Eestimaa paikadest, et suvisel ajal pillil mitte rooste lasta minna ja sõpradega taaskohtumisest rõõmu tunda.

 

Suvist Põltsamaa puhkpillimuusika laagrit korraldav Põltsamaa Muusikakooli direktor Anne Kaus lausus, et tänavusse, arvult 17.  puhkpillimängijate suvelaagrisse on oodata enam kui 80 noort muusikut. Selle seltskonna hulgas on umbes 60 last ja kakskümmend pedagoogi, kes on lastega kaasas või lapsi õpetamas. Muusikakooli juhataja sõnul ei ole laste arv võrreldes varasemate aastatega vähenenud, mis näitab, et noorte huvi suvise muusikalaagri vastu on säilinud. Paraku ei oleks rohkem noori mängijaid võimalik vastu võttagi. Pigem on probleeme sellega, et needki 60 noort ära majutada ja üheskoos muusikakooli saali mängima mahutada. Sellegipoolest on suvekoolis osalevaid noori Põltsamaale laagrisse sõitnud pea igast Eestimaa nurgast – Pärnust, Põlvast, Tallinnast, Haapsalust ja mujalt. Küll pole tänavu noorte puhkpilli mängijate näol esindatud Eesti saared, ehkki varasematel aastatel on suvekoolis osalenud noori ka Hiiu- ja Saaremaalt. Tegelikult tunti juba talvel huvi selle vastu, kas sellel aastal suvine puhkpillilaager Põltsamaal ikka toimub. „Leidsime, et puhkpillilaager peab jätkuma vaatamata sellele, et ajad ja olud on vahepeal tõsiselt muutunud,” rääkis muusikakooli juht. Laagrisse registreerunute hulk tõestab veenvalt, et laagrit ära jätta ei saa ega tohi. Käesoleval aastal on toimunud laagri korralduses nii mõnigi muutus. Nii ei ole seekordses suvelaagris noori juhendamas ühtki välisdirigenti, olgugi et eelnevatel aastatel on sõpruslinn Kokemäki kandnud välisdirigentidega seotud kulutused. „Ainsana oleme me siiani ise kandnud välisdirigentide majutuskulud,” lausus Anne Kaus. Vahetunud on üks flöödiõpetaja. Põltsamaa Muusikakooli oma flöödiõpetaja kasvatab kodus väikest tütart ja teda asendab äsja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lõpetanud Hipp Kalkun. Ka löökpilliõpetaja on vahetunud ja sellel aastal juhendab noori  Marko Sirila Koeru Muusikakoolist, kes on ühel korral Põltsamaa puhkpillimängijate suvekoolis juba osalenud.. Endist viisi toimub ka suvekooli õppetöö, kus  päevasel ajal õpitakse muusikapalasid ja harjutatakse kokkumängu pillirühmade kaupa ning kahel korral päevas kogunetakse koondproovile ühise orkestrina. Lisaks toimub eraldi õppetöö ansamblitele, kus mängivad koos mitmed pillirühmad. Samas ei anta puhkpillimängijate suvekoolis eraldi noodiõpetust, mis Anne Kausi kinnitusel on Eesti muusikakoolides päris heal tasemel võrreldes näiteks Põhjamaadega.  

Noorte pillimängijate tase üsna erinev

Dirigentidele muudab suvelaagri  töö keerukamaks noorte mängijate üsna erinev mängutase. Koolidele, kust noored Põltsamaale laagrisse sõidavad, on kaasa antud soovitus, et suvelaagris osalevad noored omaksid vähemalt kolme aasta pikkust pillimängukogemust. Pillimängu oskus sõltub Anne Kausi sõnul suuresti sellest, kas suvekooli tullakse muusikakooli oskusi omades või lihtsalt orkestris kaasa mängimise kogemusega. “Me oleme sellega arvestanud ja teame juba ette, et parematel mängijatel tuleb kanda suuremat rolli ja vastutust ja madalama mängutasemega pillimängija võib mõne koha peal lihtsalt mitte kaasa mängida või teha seda oma suutlikkuse piires,” selgitas Anne Kaus.   Koondorkestris saavad sellegipoolest kaasa mängida kõik suvelaagris osalevad noored. Dirigendid omalt poolt on õpitavad muusikapalad valinud selliselt, et need poleks liiga rasked. „Palade valikul on oluline, et nende liigsest keerukusest tulenevalt pillimänguisu üldse ära ei kaoks,” kinnitas Anne Kaus. „On sedagi juhtunud, et repertuaari valitud muusikapala on osutunud liialt raskeks ja oleme sellest lihtsalt loobunud ning noodi kappi tagasi pannud paremaid aegu ootama.”

Nii juhtus kahel varasemal aastal tuntud helilooja Dmitri Šostakovitši džäss-süidiga, mida kahel korral mängida prooviti, kuid millest noorte oskused üle ei olnud. Ometi õnnestus selle muusikapala selgeksõppimine kolmandal katsel.  

Orkestri ees oma dirigendid

Tänavu juhendavad noori puhkpillimängijaid Põltsamaa Muusikakooli oma mees Urmas Mägi ja kolmandat aastat seisab orkestri ees ka Põltsamaa suvise laagri kasvandik Riivo Jõgi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast. Tema on teinud ka kolm arranžeeringut puhkpilliorkestrile, mis tulevad ettekandele suvekoolis osalevate noorte esituses. Noorte puhkpillimängijate poolt omandatut saab kuulata sellel neljapäeval Põltsamaa kirikus ning reedel Põltsamaa kultuurikeskuses. Igale noorele  ning ka õpetajale antakse puhkpilli suvekoolist kaasa laagritöös osalemist tõendav tunnistus.

Küsimusele, kas Põltsamaal toimuv noorte puhkpillimängijate suvekool ka järgnevatel aastatel traditsiooni jätkab, vastas Põltsamaa Muusikakooli juhataja, et kui huvi suur, ei saa juba kord alustatud ettevõtmist lihtsalt niisama pooleli jätta. Ometi ei õnnestuks suvine muusikalaager Anne Kausi sõnul ilma Põltsamaa Ühisgümnaasiumi, Põltsamaa kiriku ega ka kohaliku kultuurikeskuse kaasabita. Samuti on sellele suvisele ettevõtmisele õla alla pannud Jõgevamaa Omavalitsuste Liit ning Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupp. „Ilma sellise koostööta me seda suvekooli korraldada ei suudaks. Kui jätkub niisugune hästi toimiv koostöö, jätkuvad ka suvised puhkpilli suvelaagrid Põltsamaal,” lubas Anne Kaus.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus