Põltsamaa veemajandussse investeeriti 6,63 miljonit krooni

Põltsama vee ja kanalisatsiooni välisvõrkude väljaehitamine on toimunud 17 väikelinna veemajajanduse infrastruktuuri arendamise programmi raames.

Põltsamaa linnavalitsuse arendusnõuniku ja veeprogrammi projektijuhi Jüri Reinpõllu sõnul ehitati tööde neljandal etapil 3200 meetrit veetrassi, 2800 meetrit isevoolutrasse, 300 meetrit surve-ja kanalisatsioonitrasse, 85 majaühendust, paigaldati 9 uut tuletõrjehüdranti, rekonstueeriti 2 joogiveepumplat ning paigaldati üks maaalune kanalisatsiooni pumpla. Tööd maksid 6,63 miljonit krooni.

Peaaettevõtjaks vee ja kanalisatsiooni välisvõrkude väljaehitamisel oli aktsiaselts K ja H. Alltöövõtjana ehitas trasse Siimusti firma osaühing Siimel

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus