Põltsamaa veemajandusse investeeriti 6,63 miljonit krooni

Põltsamaa vee ja kanalisatsiooni välisvõrkude väljaehitamine on toimunud 17 väikelinna veemajanduse infrastruktuuri arendamise programmi raames.

Põltsamaa linnavalitsuse arendusnõuniku ja veeprogrammi projektijuhi Jüri Reinpõllu sõnul ehitati tööde neljandal etapil 3200 meetrit veetrassi, 2800 meetrit isevoolutrasse, 300 meetrit surve-ja kanalisatsioonitrasse, 85 majaühendust, paigaldati 9 uut tuletõrjehüdranti, rekonstrueeriti kaks joogiveepumplat ning paigaldati üks maa-alune kanalisatsioonipumpla. Tööd maksid 6,63 miljonit krooni.

Peaettevõtjaks vee ja kanalisatsiooni välisvõrkude väljaehitamisel oli aktsaiaselts K ja H. Alltöövõtjana ehitas trasse osaühing Siimel.

JAAN LUKAS

 

blog comments powered by Disqus