Põltsamaa vallavolikogu juhtkond jäi endiseks

Neljapäeval oma esimesele istungile kogunenud Põltsamaa vallavolikogu seitsmes koosseis valis volikogu esimeheks Liia Lusti ja aseesimeheks Mati Kivi.

Esimese istungi avasõnad lausus Põltsamaa valla valimiskomisjoni esimees Janne Veski, kes avaldas lootust, et eeloleva nelja valimistevahelise perioodi jooksul võtavad äsja valitud vallavolikogu liikmed vastu arukaid ja kaalutletud otsuseid.

Põltsamaa vallavolikogu esimehe kohale  esitati kolm kandidaati. Evi Rohtla esitas Sirje Jõemaa kandidatuuri, Indrek Eensalu pakkus sellele ametikohale Liia Lusti ning Tanel Tõrvand esitas kandidaadiks Mati Kivi. Kandidaatide lühitutvustuses lausus esimest korda Põltsamaa vallavolikogu töös osalev Sirje Jõemaa, et on olnud pikka aega Kohtla-Järve linnavolikogu liige. Tema enda sõnul ei ole ta siin elatud  kolme aasta jooksul Põltsamaa piirkonda väga hästi tundma õppinud, kuid omab piisavalt volikogu töö kogemusi. Sirje Jõemaa sõnul on volikogu tegevuses, nii nagu hariduseski, tähtis meeskonnatöö. Vallavolikogu tegevuses peab Jõemaa oluliseks, et kõik volikogu liikmed saaksid oma mõtted välja öelda ja et need mõtted leiaksid mõistliku konsensuse. Samuti peab ta oluliseks ka vallavanema ja vallavolikogu esimehe omavahelist suhtlust ning  tihedat suhtlemist valla elanikega. 

Liia Lust on Põltsamaa vallavolikogu töös osalenud 1999. aastast alates ning tal on varasemast ajast olemas kogemus ka volikogu komisjonides. Lust lähtub põhimõttest, et mida tugevam on kogukond, seda tugevam on omavalitsus. Vallavolikogu liikmete puhul peab ta oluliseks, et nad läbiksid põhjaliku omavalitsuse juhtimist ja volikogu tööd käsitleva koolituse.

Mati Kivi lausus, et on põline Põltsamaa valla kodanik. Kivi sõnul ei valitud ka sellesse vallavolikogu koosseisu inimesi mitte erakondi silmas pidades, vaid isikuid, kes ajaksid üheskoos Põltsamaa valla asju.

Hääletussedelite ülelugemisel selgus, et Sirje Jõemaad toetas neli vallavolikogu liiget, Mati Kivi kolm ning vajaliku häälteenamuse, mis kindlustas vallavolikogu esimehe ametikoha juba esimeses hääletamisvoorus, kogus Liia Lust kümne toetushäälega.

Vallavolikogu aseesimehe kandidaatidena pakuti välja Mati Kivi, Margus Metsma ja Sirje Jõemaa. Margus Metsma taandas oma kandidatuuri.

12 toetushäält kogus Mati Kivi ning neli toetushäält Sirje Jõemaa. Nii osutus Põltsamaa vallavolikogu aseesimehe kohale 12 toetushäälega valituks Mati Kivi.

Vastavalt seadusele esitas Põltsamaa  eelmine vallavalitsus neljapäevasel vallavolikogu istungil lahkumispalve, mille luges ette vallavanem Toivo Tõnson. Liia Lust palus senisel vallavalitsusel kuni uue ametissenimetamiseni tegevust jätkata. Järgmine Põltsamaa vallavolikogu istung toimub juba  kolmapäeval.

iii

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus