Põltsamaa vallas on heakorrakuu

Põltsamaa vallavalitsus kuulutas välja kevadise heakorrakuu, mis kestab 5. aprillist 12. maini.


Põltsamaa linnas, Puurmani, Kamari ja Adavere alevikus ning tiheasustusaladel on heakorrakuul lubatud kuivade okste ja lehtede põletamine kooskõlastatult kinnistu ning puhastusala naabritega.

Hajaasustusalal on kuivade okste ja lehtede põletamine lubatud aastaringselt, välja arvatud juhul, kui on kehtestatud tuletegemise keeld. Tuletegemise koht peab paiknema ohutul kaugusel mistahes ehitisest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast.

Märga kulu, lehti ja sammalt põletada ei tohi. Märg hunnik võib tossata tunde ning häirida naabreid ja külalisi. Samuti levitab see ümbruskonnas toksilist ja kirbehaisuga suitsu.

Puulehtedest ja kuluheinast, ka märjast, vabanemiseks pakub Põltsamaa vallavalitsus koostöös jäätmejaama haldaja AS-iga Epler & Lorenz ja Kuningamäe suusamäe ehitaja OÜga Põltsamaa Greid välja ka keskkonnasõbralikuma lahenduse.

Põltsamaa jäätmejaamas võetakse heakorrakuul elanikelt tasuta vastu puulehti ning riisutud kulu. Kui puulehed ja kulu tuuakse kilekotis, tuleb kilekott eemaldada ning paigutada kilepakendi konteinerisse. Puulehtede ning riisutud kulu hulgas ei tohi olla oksi, kive, puukoort, plasti ja muud inimtekkelisi esemeid.

Koostöös OÜ-ga Põltsamaa Greid korraldatakse Põltsamaa linnas ja vajadusel alevikes heakorrakuu lõpus haljastusjäätmete kogumisringid. Võetakse vastu ka puuoksi, kuid need tuleb lehtedest eraldi kokku koguda.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus