Põltsamaa valla eelarve vastu võetud

Põltsamaa vallavolikogu võttis eelmisel neljapäeval toimunud istungil vastu käesoleva aasta eelarve. Põltsamaa valla finantsnõuniku Viida Kuusiku sõnul  jääb 2012. aasta eelarve põhitegevuse osas praktiliselt samale tasemele kui möödunud aastal. Põhitegevuse tulud on 2 750 616 eurot, mida on 2,3 protsendi võrra rohkem kui eelmisel aastal, mil põhitegevuse tuludeks oli 2 688 774 eurot.

Põhiliseks tululiigiks on üksikisiku tulumaks, mille laekumine on planeeritud kolme protsendi võrra suuremana kui eelmisel aastal.

Võrreldes möödunud aastaga on eelarves oluliselt suurem rõhk pandud investeeringutele.

i
Ellu kavatsetakse viia kaks suuremat Ühtekuuluvusfondi kaudu rahastatavat projekti. Sihtasutuselt Keskkonnainvesteeringute Keskus saab Põltsamaa vald toetust 325 760 eurot Kamari paisjärve paisudele kalapääsude ehitamiseks. Samalt sihtasutuselt võtab Põltsamaa vald laenu 537 493 eurot valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise projekti omaosaluse katmiseks. Põltsamaa valla 2012. aasta eelarvesse viidi sisse  kaheksa parandusettepanekut.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus