Põltsamaa valda juhib Margus Möldri

Eilsel Põltsamaa vallavolikogu istungil valiti 14 poolthäälega Põltsamaa vallavanemaks praegune Puurmani vallavanem Margus Möldri, kes kogus Põltsamaa ühisvallas kandideerinute seas suurima häältesaagi.


Margus Möldri sõnul oli Põltsamaa vallas koalitsiooni kokku panemisel lähtepositsiooniks, et vallavanema ametikohale saab kandideerida sellesse koalitsiooni kaasatava nimekirja esindaja, kes kandideeris enim hääli saanud nimekirjas. Põltsamaa vallas moodustatud koalitsiooni osapoolte seas kogus kõige rohkem hääli Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekiri. Kõik koalitsiooniläbirääkimistel osalenud erakondade esindajad olid sellise lähtepositsiooniga nõus.

Väikese valla juhtimine andis enesekindlust kandideerida

Margus Möldri sõnul oli ta valmis vallavanema kandidaadiks saama juba pool aastat enne kohalike volikogude valimiste toimumist. Valla juhtimise kogemust on Margus Möldril kolm aastat ‒ kolme aasta eest valis Puurmani valla volikogu ta Puurmani vallavanemaks. Margus Möldri eelkäija, Rauno Kuus oli juba üheksa aasta vältel Puurmani valda juhtinud ja otsis uusi võimalusi. Ettepanekuga asuda Puurmani vallavanema ametikohale ei nõustunud Margus Möldri kohe, vaid kaalus enne otsuse langetamist plusse-miinuseid päris pikalt. Otsustas siiski pakkumise vastu võtta ja jõudis nii nelja aasta pikkusest valitsemisperioodist kolm aastat vallavanemana töötada.

Puurmani vallavolikogu andis talle kõrge usalduskrediidi, ta sai sajaprotsendilise vallavolikogu liikmete toetuse. Eelmistel kohalikel valimistel ta kandidaadina kaasa ei löönud, sest oli siis Tallinna elanik.

Sihiks omaette tegutsenud omavalitsuste sulandamine

Margus Möldri sõnul on tema esimesteks eesmärkideks kokku panna uue, alles moodustuva, Põltsamaa valla valitsus ning luua toimiv vallajuhtimise struktuur ja see inimestega täita. Vastse vallavanema kinnitusel oleneb valla toimimine ja selle tegevuse efektiivsus inimestest, kes valla juhtimist korraldama hakkavad.

Kindlasti pakutakse tööd ühele, aga võib-olla ka kahele abivallavanemale. Ei ole välistatud, et kahe abivallavanema ametikoha puhul pakutakse ühte neist opositsiooni esindajale. Möldri sõnul on opositsiooni nimekirjas väga tugevaid ja suure omavalitsuskogemusega inimesi.

Põltsamaa valla ametnikud hakkavad Põltsamaa linnas töötama praeguse Põltsamaa linnavalitsuse ja Põltsamaa vallavalitsuse hoones, lisaks luuakse teenuspunktid Pajusi ja Puurmani vallamajja ehk Kalanasse ja Puurmanisse. Teenuspunktides hakkab tegutsema kolm töötajat, kellest üks asub tegutsema haldusjuhina, üks sotsiaaltöö korraldajana ja kolmas hakkab ilmselt tegelema registritega, sealhulgas registreerima sünde ja surmasid.

Kokku peab saama ka uue valla eelarve ning samuti tahab vallavanem end võimalikult hästi kurssi viia erinevate piirkondade murede ja rõõmudega.

Edasised sihid tuleb äsja ametisse valitud vallajuhi sõnul seada vastavalt sellele, mis on kirja pandud ühinemis- ning koalitsioonilepingusse. Valitsemisperioodi esimese tööaasta lõpuks loodab Möldri jõuda valla tegevuses niikaugele, et segadused, mis paratamatult tulenevad nelja omavalitsuse ühinemisest, on likvideeritud. Sealt edasi peaks saama asuda juba stabiilselt tegutsema ning järgmisteks kohalikeks valimisteks peaks neljast endisest omavalitsusest moodustunud Põltsamaa vald ladusalt toimima ning suurem osa koalitsioonileppesse kirja pandud lubadustest peaks olema täidetud.

Põltsamaa ühisvald oleks võinud suuremgi olla

Koalitsioonis on mõistetud, et kui senine Põltsamaa linn, Põltsamaa vald ja Pajusi vald on olnud omamoodi ühtses hingamises juba hulk aastaid, siis Puurmani rahva jaoks on olukord tunduvalt keerulisem. Küllap tunnevad Puurmani valla elanikud ennast ka natuke äärealal elavatena ning seda enam on tarvis sinna alles jätta esmased teenused. Õnneks on Puurmani inimesed üsna hästi omavalitsuste ühinemise teemaga kursis, eelkõige tänu oma valla ajalehele.

Ühinemislepingu arutelule aga oli Puurmanis tulnud vaid paar-kolm inimest. Margus Möldri usub, et inimesed usaldasid vallajuhte selle teemaga tegelema. Paar-kolm Puurmani elanikku tõstatasid küsimuse, miks Puurmani vald ühinemisel Tartu suunda ei liikunud. Paraku pole Tartu suunas ühtki sellist keskust, mis Puurmani rahvale vallakeskuseks sobiks. Äsja ametisse valitud Põltsamaa vallajuhi sõnul on praegune lahendus mõistlik.

Margus Möldril kahju, et Kolga-Jaani, Kõo ja Imavere vald Põltsamaa vallaga ei ühinenud, sest ka nende valdade elanike jaoks on esmatasandi tõmbekeskuseks Põltsamaa linn. Võib-olla oleks olnud mõistlik Põltsamaa valla koosseisu üle tulla vaid nendel piirkondadel, mis Põltsamaa vallale lähemal asuvad. Kui ka need kolm valda, kasvõi osaliselt, oleksid Põltsamaa vallaga ühinenud, oleks Põltsamaa ühisvallast saanud veelgi suurema ja võimekama omavalitsuse.

Margus Möldri lubas, et käib ka ise kohapeal, et kogu valla tegemistega ja inimeste probleemidega kursis olla ja loodab, et ehk saab piirkondades käies ka kohalikke elanikke vastu võtta.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus