Põltsamaa vald sai lisaeelarve

 

Neljapäeval peetud Põltsamaa vallavolikogu istungil tegi vallavalitsuse finantsnõunik Viida Kuusik ettepaneku suurendada Põltsamaa valla käesoleva aasta eelarve tulusid 45 100 euro võrra. Sellest summast moodustaks füüsilise isiku tulumaks 40 000 eurot, maamaks 1845 eurot, riigilõiv 1330 eurot ning rajatiste ja hoonete müügist laekunud summa 1925 eurot. Samas tegi finantsnõunik ettepaneku suurendada Põltsamaa valla käesoleva aasta eelarve  kulusid 24 828 euro võrra ja valla 2011. aasta reservfondi 20 272 euro võrra.

Viida Kuusiku sõnul oli juba kolmanda kvartali lõpuks vallale tulusid esialgu plaanitust rohkem laekunud. Tookord lisaeelarvet ei kavandatud, sest sooviti selgust saada, milline saab olema tulude laekumine kümne kuu seisuga. Kui  kümne kuuga peaks olema tulusid laekunud 83,3 protsenti, siis tegelikult laekus kümne kuuga 87,9 protsenti plaanitud tuludest.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus