Põltsamaa vald andis linnale kolmanda “korvi”

Juba kolm korda on Põltsamaa linn vallale ühinemisettepaneku teinud ja kolm korda on “peigmees” ka “korvi” saanud. Viimasel korral üsna napilt, sest ühinemise poolt oli kuus ja vastu üheksa vallavolinikku. Inimesi on uuringute tellimine ning muul viisil ühinemise otstarbekuse tõestamine ära tüüdanud, loodetakse veel vaid sundliitmisele.

Möödunud neljapäeval peetud Põltsamaa vallavolikogu istungil tegi Põltsamaa vallavolikogu liige Karro Külanurm ettepaneku korraldada omavalitsuste ühinemist puudutava eelnõu üle nimeline hääletamine. Nii ka otsustati. Nimelisel hääletamisel, kus kaaluti linna ja valla ühinemist, andis poolte ja vastuhäälte vahekorraks 9:6, kus 15 Põltsamaa vallavolikogu istungil osalenud volikogu liikmest kuus toetas kahe naaberomavalitsuse ühinemist ja üheksa andis sellele vastuhääle. Põltsamaa linna ja Põltsamaa valla ühinemise poolt hääletasid Karro Külanurm, Sirje Jõemaa, Margus Metsma, Tarmo Orr, Evi Rohtla, Valve Varik.

Põltsamaa linna ja Põltsamaa valla ühinemise vastu hääletasid Mati Kivi, Liia Lust, Indrek Eensalu, Toomas Joosep, Margo Miljand, Riina Paluoja, Väino Treiman, Ats Vassiljev ja Eve Kõrts.

Seega tuleb nii Põltsamaa vallal kui linnal ühinemismenetlus volikogu otsusega lõpetada.

Põltsamaa vallasekretär Janne Veski ütles, et koostöös Põltsamaa linna esindajatega peeti mõistlikuks kirjutada ühinemist puudutav selgitav osa otsuse eelnõusse pikemalt sisse. Vallasekretäri hinnangul peaks nüüd olema kogu ühinemist selgitav osa piisavalt hästi lahti kirjutatud. 

Läbirääkimised tulemust ei andnud

Ühinemiseks valmistumisel telliti kahe omavalitsuse ühinemist käsitlev finantsanalüüs, mille koostas Geomedia OÜ. Kummagi osapoole töörühmad leppisid kokku, et ühinemisotsuse korral liitub Põltsamaa linn Põltsamaa vallaga ning Põltsamaa vald suureneb Põltsamaa linna territooriumi võrra. Põltsamaa linn lõpetab iseseisva kohaliku omavalitsusüksusena tegevuse ning jätkab tegevust vallasisese linnana.

Käesoleval aastal valmis Põltsamaa linna ja valla liitumislepingu esialgne projekt, mis suunati arvamuse avaldamiseks mõlema volikogu alatistele komisjonidele.

Liitumiselepingu projektis nähti ette, et ühinemist toetava otsuse korral toimuks liitumine 2013. aastal toimuvate korraliste kohalike omavalitsuste valimiste ajal. 

Piirkond kui tervik

Põltsamaa vallavolikogu liige Sirje Jõemaa hääletas liitumise poolt, sest varem või hiljem tuleb nagunii liituda. “Minu hinnangul on meie riik nii vaeseks jäänud, et me ei saa enam kuidagi teisiti. Olen rääkinud oma valijatega ja nemad on üldiselt liitumise poolt olnud. Ma ei pea õigeks mõtet istuda siin oma tillukeses tiigikeses ja oodata ning loota, et meil on parem kui naabritel,” lisas ta. Tema hinnangul oleks mõistlik näha piirkonda tõesti ühtse tervikuna.

 “Uuringud on tõestanud, et valitsemiskulude pealt saaks ühisomavalitsuses kokku hoida. Inimese jaoks ei muudaks see ju nagunii midagi. Samas poleks ühisvallas teenustel erinevaid hindu, puudutagu see siis spordikooli, huvikoole vms.

Põltsamaa vallavolikogu liige Indrek Eensalu ütles, et puudus n-ö kompvek, mille pärast liituda oleks tasunud. “Mina ei näe, et liitumise tulemusena midagi paremaks oleks muutunud. Põltsamaa vald saab praegu edukalt iseseisvalt hakkama. Natuke kriibib hinge teadmine, et liitumist ette valmistades oli ära tehtud suur töö, mis praegusel hetkel tulemust ei andnud. Kui juba ühineda, siis suuremaks omavalitsuseks ja ühekorraga,” tõdes ta.  

Mingil hetkel tehakse ära sundliitmine. “Eks siin on mängus ka väikeste kildkondade huvi ja paljud tegelased mõtlevad lihtsalt oma istmele ja vaatavad asja isiklikust seisukohast,” tunnistas Jõemaa.

Kolmas katse

*2010. aasta 26. oktoobril tegi Põltsamaa linnavolikogu Põltsamaa vallale ja Pajusi vallale ettepaneku alustada ühinemisläbirääkimisi

*Pajusi vallalt saabus 2010. aasta 18. novembril vallavolikogu  poolt langetatud eitav otsus

*Põltsamaa vald vastas, et on valmis alustama ühinemise teemal läbirääkimisi

*Mõlemad osapooled tegid otsuse, et kummalgi tuleb kokku panna ühinemisteemaga tegelev töörühm

*Valmis sai töörühmade eestvedamisel ja mõlema volikogu alatiste komisjonide liikmete kaasabil koostatud liitumislepingu projekt

*Põltsamaa linnavolikogu on algusest peale olnud ühinemist toetaval seisukohal

*Saamaks teada elanike arvamust, Põltsamaa linna ja valla ühinemise kohta, viidi läbi rahvaküsitlus, mis sai teoks 2011. aasta märtsis riigikogu valimistega ühel päeval

*Põltsamaa linnas toetas 75,4 protsenti küsitlusel osalenuist  vallaga ühinemist

*Põltsamaa vallas toetas küsitlusel osalenud inimestest ühinemist 44,5 protsenti

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus