Põltsamaa Ühisgümnaasiumi Toetusfond tegutseb tuleviku nimel

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi juurde asutatud toetusfondi kogunenud raha ei hakata enne kulutama, kui põhikapitaliks on kogunenud miljon Eesti krooni ehk 64 000 eurot.

i

Põltsamaa lossikompleksis toimunud nõupidamisel, kus osales 16 Põltsamaa Ühisgümnaasiumi Toetusfondi asutajaliiget, rõhutas  fondi nõukogu esimees Heldur Meerits, et investeerida tuleb ettevaatlikult.

Enne möödunudlaupäevast heategevusüritust oli põhikapitali suurus 26  000 eurot, millest lõviosa on saadud fondi asutajatelt. Meeritsa sõnul toetusfond koolielule väga suurt mõju ei avalda, fondi rahadega püütakse toetada häid ja värskeid ideid. Heldur Meerits arvas, et heategevusürituse tulemusena võib arvele koguneda pool põhikapitaliks vajalikust summast.

Tiit Kulu kui üks fondi asutajaliikmeid avaldas muret selle üle, kas reklaam ürituse kohta oli ikka piisav. “Põltsamaa kooli on lõpetanud paljud nimekad inimesed veidi väiksematest tegijatest kuni professoriteni välja. Reklaam ürituse toimumise kohta oli üleval ainult kohalikus ajalehes. Kust võisid heategevusliku ürituse kohta saada informatsiooni kaugemal elavad nimekad ja tunnustatud siinse kooli vilistlased,” küsis Tiit Kulu.

Paljude nimekatele vilistlastele anti heategevusliku ürituse toimumisest teada küll meili teel või telefonitsi, kuid paljudeni nendest see info kindlasti ei jõudnud. Heldur Meerits kutsus fondi asutajaid üles olema oma taotlustes julged ning lähtuma fondi kasvatamisel lausa saja aasta pikkusest perspektiivist. 

Kooli saab toetada ka heade ideedega

Meeritsa sõnul on toetusfondi esimene eesmärk saada täis kokkulepitud põhikapital ehk miljon Eesti krooni. Teisalt märkis ta, et toetusfondi liikmed ei pea alati toetama kooli ainult rahaliselt, vaid nad suudavad koolile vahel ka mõne hea idee välja pakkuda.

Tartus kirurgina töötava Tiit Vaasna sõnul on tal Põltsamaa gümnaasiumi vilistlasena hästi meeles oma esimene koolipäev. Ta läks kooli ise, vanemad ei saatnud, sest nende pere elas koolile väga lähedal.

Toetusfondi asutajaliikmena kinnitas Vaasna, et kooli tuleb toetada ja sellise fondi loomine oli väga vajalik. “Kui võimalus on, olen loomulikult ka omalt poolt valmis sellesse fondi panustama. Keda siis veel toetada kui mitte oma kunagist kodukooli,” ütles arst ja õppejõud Tiit Vaasna.

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi direktori Aimar Arula sõnul  arutles fondi nõukogu hiljuti selle üle, kuidas oleks võimalik  raha annetuste kaudu juurde saada. Sealt koorus välja idee korraldada heategevuslik üritus. Koolijuhi sõnul plaanisid nad kutsuda heategevuslikule üritusele esinema tuntud ansambli, mis Põltsamaa lossihoovi rahvast kokku meelitaks. Tekkis ka mõte pakkuda võimalust annetada raha mobiiltelefoni teel. Ansambel, kelle poole pöörduti, soovis esinemise eest sellise summa, mis oleks muutnud ürituse korraldamise mõttetuks. Sellest hetkest alates keskendutigi ürituse planeerimisel  kohalikele esinejatele. “Mõtlesime nii, et tulgu see üritus välja nii hästi või halvasti kui tuleb, aga olgu kõigele vaatamata seotud Põltsamaa ja meie kooliga,” rääkis Aimar Arula.

Seekord ei võtnud tasu üksi üritusel üles astunud laulja ega pillimees, ka lossihoov anti ürituse korraldamiseks tasuta kasutada. Kohalikud Lions-klubi mehed küpsetasid üritusest osavõtjaile seapõrsa ja nende kaasad küpsetasid kooki. Põltsamaa Felix tuli üritusele välja oma restoraniga.

Heategevuslikul üritusel osalenud inimestele ütles Heldur Meerits, et maailma muuta võib mitmel moel. Nende võimaluste hulka kuuluvad ka väga kauged ja globaalsed ettevõtmised, olgu selleks näljahäda vastu võitlemine Aafrikas või võitlus ülemaailmse rahu eest. Meeritsa sõnul jääb sellise võitluse tulemus ja tulemuse kaudu saabuv aeg meile väga kaugeks. Seetõttu eelistab ta ise natuke selgemaid ja käegakatsutavamaid eesmärke. “Olen Põltsamaal leidnud rakenduspunkti, millest on kasu nii lähemas kui kaugemas tulevikus. PÜG-i toetusfond on projekt järgmiseks sajandiks,” kinnitas ta.

“Minu arvates on see esimene tõeliselt heategevuslik üritus, mis kooli toetusfondi raha juurde toob Selle üritusega seotud kulutused on peaaegu olematud,” rääkis Põltsamaa Ühisgümnaasiumi direktor Aimar Arula. Heategevusürituse reklaamimiseks otsustati seekord ära kasutada tänapäevane suhtlusportaal Facebook, kus on avatud ka PÜG-i konto. Viimasest vilistlaste peost on koolil olemas ka mitmete endiste koolikaaslaste  meiliaadressid. Ainukese reklaamikanalina kasutati piirkondlikku ajalehte. 

Toetusfond loodi 19 aastat tagasi

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi toetusfond loodi juba kooli 92. aastapäeval, 1992. aasta 17. detsembril. Asutajaliikmeid oli 30.

“Sellise fondi loomise idee tuli tõesti minult. On väga tänuväärne, et mitukümmend väga lugupeetud inimest oli nõus fondi asutamisele õla alla panema. Mul on hea meel, et fondi asutajate ridades on nii Põltsamaal elavaid ja tegutsevaid inimesi kui ka kooli vilistlasi, kes kaugemal elavad”  lausus Heldur Meerits.

Toetusfondi nõukogu esimehe sõnul ei oskagi ta täpselt öelda, kust sellised ideed tekivad, kuid maailmas leidub küllaga näiteid taolistest heategevuslikest fondidest. Näiteks Oxfordi ja Cambridge Ülikooli toetusfondide ajalugu  ulatub juba mitmesaja aasta taha. Saadud summadest kaetakse oluline osa  nendele ülikoolidele tehtavatest kulutustest.

Heldur Meerits loodab, et võib-olla on saja aasta pärast sama tugev ka Põltsamaa Ühisgümnaasiumi Toetusfond.  

Heategevusürituse tulu

*Kokkuvõtteid tehes selgus, et piletitulust lisandus  kooli toetusfondi 4900 eurot

*Otsese sponsorlusena teeniti umbes 500 eurot

*Sinna juurde lisanduvad veel väiksemad summad heategevusüritusel pakutud toidult.

*Enne heategevusüritust oli põhikapitali suurus 26  000 eurot, millest suurem osa on saadud fondi asutajatelt

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus