Põltsamaa Suurel sillal toimub liiklusloendus

Põltsamaa Suurel sillal loendatakse sõidukeid, et valmistuda sel moel silla remonditöödeks vajaliku toetuse taotlemiseks.

Põltsamaa linnavalitsuse majandusnõuniku Maimu Kelderi sõnul on Põltsamaa linn esitamas projekti EL piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmesse,  et taotleda rahastust Suure silla remonditöödeks. Maimu Kelder lausus, et nii Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla kui ka Puurmani valla esindajad on üksmeelel, et kõnealune sild on piirkonna nelja omavalitsuse jaoks prioriteetne objekt. Suur sild hakkab konkureerima samale EL meetmele esitatavate teiste Jõgevamaa objektidega.

Liiklusloendust Suurel sillal teostab teede tehnokeskus. Liiklusloendus toimub 7.-15. oktoobrini.  Majandusnõuniku sõnul tuleb taotluses välja tuua, kellele on Suur sild vajalik, ning näidata ära arvulised andmed selle kohta, kui intensiivselt seda kasutatakse. Lisaks kuulub taotluse juurde Põltsamaa piirkonna ettevõtluse iseloomustus.

Kindlasti on oluline ka fakt, et Suur sild on n-ö varuväljapääs juhuks, kui tekiks liiklusseisak Põltsamaa linnast mõne kilomeetri kaugusel asuval Kileküla sillal. Sellisel juhul kulgeks sealt kogu Tallinna-Tartu maantee liiklusvoog.  

Tehtud kalkulatsioonide kohaselt kuluks Suure silla remonditöödele 1,3 miljonit eurot. Projekt on olemas, kuid see vajab ülevaatamist, sest vahepeal on renoveeritud silla paisuosa ja ehitatud välja kalapääsla.

Tegelikult on amortiseerunud Suur sild tervikuna, ent peamiselt vajab uuendamist selle sõiduteeosa. Maimu Kelder lisas, et objekte sellesse meetmesse saab esitada alates 2015. aastast ning kui õnnestub Põltsamaa Suure silla jaoks sealt raha saada, võiks 2016. aastal remonditöödega alustada.

Põltsamaa linna poolt tellitud liiklusloendus maksab 498 eurot.

TOOMAS REINPÕLD 

blog comments powered by Disqus