Põltsamaa reoveepuhasti eelkäitlussüsteem renoveeritud

Reoveepuhasti renoveerimistööde käigus asendati peapumpla vanad pumbad uutega, lekete vältimiseks vahetati välja torustik, paigaldati aereeritav liivpüünis, uus käsivõre ning fosfori keemiline ärastaja, teatas Jõgevamaa keskkonnateenistus. Projekti kogumaksumusega üle 8 mln krooni finantseerisid Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) ja Põltsamaa Linnavalitsus. Vooremaa

blog comments powered by Disqus