Põltsamaa piirkonnas sai suurima hüvitise linnapea Jaan Aiaots – 26 200 eurot

Teisipäeval teoks saanud Põltsamaa vallavolikogu istungi päevakorda oli kavandatud piirkonna endisele linnapeale ja endistele vallavanematele hüvitise maksmine. Põltsamaa vallavolikogu liikmed toetasid endisele Põltsamaa linnapeale Jaan Aiaotsale, endisele Põltsamaa vallavanemale Toivo Tõnsonile ja endisele Pajusi vallavanemale Reet Alevile hüvitise maksmise ettepanekut. Jaan Aiaots saab 26 200, Toivo Tõnson 21 768 ja Reet Alev 18 300 eurot.

Endiste omavalitsusjuhtide volitused lõppesid alates oktoobris toimunud kohalike omavalitsuste volikogu valimiste tulemuste välja kuulutamise päevast. Põltsamaa valla valimiskomisjoni otsusega kuulutati valimistulemused välja 21. oktoobril. Jaan Aiaotsale, Toivo Tõnsonile ja Reet Alevile makstakse hüvitist kohalike omavalitsuste volikogu valimiste tulemuste välja kuulutamisele päevale eelnenud kahe aasta vastava ametikoha kuu keskmise hüvitise 12-kordses määras. Hüvitise arvestamise perioodiks on 21.10. 2015-20.10.2017. Hüvitist makstakse haldusreformi seadusest tulenevalt. Tingimuseks on, et hüvitis makstakse endisele linnapeale või vallavanemale juhul, kui see inimene on linnapea või vallavanemana töötanud vähemalt ühe aasta enne uue omavalitsuse üksuse moodustumist. Jaan Aiaots sai kohalike omavalitsuste volikogu valimiste päevale eelnenud kahe aasta jooksul palka kahes erinevas määras: 2130 ja 2250 eurot kuus. Toivo Tõnson sai samal ajavahemikul palka kolmes erinevas määras: 1710, 1812 ja 1920 eurot kuus. Reet Alev sai sellel ajavahemikul palka kahes erinevas määras: 1450 ja 1600 eurot kuus. Endisele linnapeale ja vallavanematele makstakse hüvitis välja riigieelarvest eraldatava ühinemistoetuse arvelt.

Endisele Puurmani vallavanemale Margus Möldrile hüvitist ei maksta. Tulenevalt haldusreformi seadusest ei maksta hüvitist inimesele, kelle volikogu on valinud uueks tähtajaks samale ametikohale tagasi.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus