Põltsamaa linnavolikogu tühistas kergteele antud garantiikirja

Põltsamaa linnavolikogu tunnistas kehtetuks eelmise aasta 21. oktoobril välja antud garantiikirja, mille kohaselt otsustas tagada omafinantseeringu Põltsamaale Lossi tänava äärde plaanitavale kergteele.

Möödunud aasta 21. oktoobri istungil võttis Põltsamaa linnavolikogu vastu otsuse, et garanteerib Põltsamaale Lossi tänava äärde plaanitava kergtee ehitamisel omaosaluse.  Tiit Korni tehtud kalkulatsiooni põhjal oleks selle tee maksumuseks kujunenud  280 138,8 eurot. Põltsamaa linna omaosaluse suuruseks oleks olnud 42 021 eurot.

Tänavu aprillis toimunud Põltsamaa linnavolikogu istungil teatas Põltsamaa linnavalitsuse majandusnõunik Maimu Kelder volikogu liikmetele, et Lossi tänava äärde Kooli ja Pika tänava vahelisele lõigule kavandatava kergtee rajamiseks raha ei saadud. Kergteede toetusskeemi meetmesse laekus kolm-neli korda rohkem taotlusi, kui selleks raha oli, ning Põltsamaa linna esitatud taotlus kahjuks rahastatavate objektide nimekirja ei mahtunud.

Majandusnõuniku sõnul jäi esitatud taotluses nõrgaks kriteerium, mis hindas kergtee asumist liitunud omavalitsuse territooriumil. Kui valmiks kõnealune kergteelõik, jõuaks see välja  Põltsamaa valla territooriumil kulgeva kergtee otsani ja nii saanuks linna ja valla kergteed ühendada. Kavandatava tee alune maa polnud veel ka munitsipaalomandisse vormistatud, mis oli samuti Põltsamaa linna  esitatud taotluse puuduseks.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus