Põltsamaa linnapeaks valiti 17 poolthäälega Jaan Aiaots

Teisipäevasel Põltsamaa linnavolikogu istungil kogus Jaan Aiaots seitsmeteistkümnelt volikogu liikmelt maksimaalsed 17 häält ja jätkab linnapeana järgmised neli aastat.

Põltsamaa linnavolikogu esimees Margi Ein tutvustas enne linnapea valimise juurde asumist volikogu liikmetele valimise korda. Ta märkis, et linnapea valitakse salajase hääletuse teel volikogu koosseisu häälteenamusega.

Linnapea valimiseks tuli moodustada häältelugemise komisjon. Volikogu liikmed toetasid sama häältelugemise komisjoni jätkamist, mis volitati tegutsema juba eelmisel Põltsamaa linnavolikogu istungil ja kuhu kuuluvad Tiit Kulu häältelugemiskomisjoni esimehena ning Riho Laanes ja Margus Ääremaa komisjoni liikmetena.

Põltsamaa linnapeakandidaadiks esitati ainsana senine linnapea Jaan Aiaots, kes ka nõustus kandideerima.  Valimistulemus tõestab, et Aiaots on  omavalitsusjuhi ametis  populaarne ja tunnustatud mees.

Jaan Aiaots tõdes, et eelolevad neli aastat ei ole Põltsamaa linnale lihtsad. Seetõttu peab ta oluliseks, et linn suudaks nendel aastatel hoida tegevuses kõik allasutused ja sihtasutused, mis ühel või teisel viisil on linna eelarvega seotud. On selge, et makse laekub linna kassasse varasemast vähem. Siiski avaldas Aiaots soovi, et jätkuks kõikide suuremate ja väiksemate projektide elluviimine, mis praegu Põltsamaa linnas käsil. Suurim nendest on juba mitmeid aastaid ette valmistatud vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamine, kus veel sellel nädalal peaks allkirjastatama leping ehitajaga. Samuti soovib Aiaots, et eeloleval neljal aastal jõutaks ettevalmistustega niikaugele, et järgmiste kohalike volikogude valimiste järel tekiks Põltsamaa piirkonda ühisomavalitsus, mis on suurem kui Põltsamaa linn.

Väga tõsiselt tuleb otsida võimalusi mitmete ettevõtmiste rahastamiseks projektirahade toel. Linnapea tõdes, et kindlasti on keeruline leida väheneva maksulaekumise tingimustes võimalusi projektide omaosaluse katmiseks, kui ta usub, et hea tahtmise korral ja asjalikus koostöös leitakse lahendused ka keerulistele probleemidele.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus