Põltsamaa linnapea palgaks kinnitati 2000 eurot

 

Teisipäeval aset leidnud Põltsamaa linnavolikogu istungil oli volikogulastele eelnõuna esitatud töötasu määramine linnapeale. Linnavolikogu kinnitas Põltsamaa linnapea palgamääraks 2000 eurot kuus.

Põltsamaa linnavolikogu alatise finantskomisjoni esimees Ulvi Punapart lausus, et linnapeale töötasu määramine kuulub linnavolikogu pädevusse. Alates käesoleva aasta 1. aprillist hakkab kehtima Põltsamaa linnavolikogu määrus, mis sätestab, et linnapeale saab määrata töötasu, mis jääb vahemikku kuus kuni kaheksa töötasu alammäära. Alates 2013. aasta 1. jaanuarist on töötasu alammääraks kinnitatud 320 eurot. Seega peab  Põltsamaa linnapea palk mahtuma vahemikku 1920-2560 eurot.

Ulvi Punapart lausus, et finantskomisjon teeb linnavolikogule ettepaneku määrata Põltsamaa linnapea töötasuks 2000 eurot alates käesoleva aasta 1. jaanuarist. Põltsamaa linnavolikogu liige Mart Joosep küsis, kas linnapeale töötasu määramisel võrreldi välja pakutud palgamäära ka lähinaabritest omavalitsusjuhtide palgamääradega. Ulvi Punapart vastas, et sellist võrdlust läbi ei viidud.

Finantskomisjoni esimehe sõnul leidsid komisjoni liikmed, et linnapea palk võiks olla 2000 eurot kuus ehk varasema palgamääraga võrreldes umbes kümme protsenti kõrgem.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus