Põltsamaa linna mullune eelarve jäi väiksesse miinusesse

Jaanuarikuisel Põltsamaa linnavolikogu istungil andis linnavalitsuse pearaamatupidaja Sille Epro volikogu liikmetele ülevaate sellest, milliseks kujunes 2011. aastal Põltsamaa linna eelarve tulude laekumine. Eelarve kogumaht tulude poolel oli 5 334 262 eurot ja täituvus 5 168 732 eurot. Linna eelmise aasta eelarve täitus  96,9 protsendi ulatuses.

Tulude osas jäi laekumata 165 530 eurot. Kõige suurem alalaekumine oli toetuste osas. Toetusi oli planeeritud eelarvesse 5 555 964 eurot, kuid tegelikult laekus 2 391 803 eurot ehk 164 161 eurot planeeritust vähem. Kõige olulisem osa toetustest jäi laekumata Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt Põltsamaale rajatud päevakeskuse projektiga seoses.

Maksutulu laekus eelarvesse 1 861 682 eurot ja tegelikult laekus maksutulu 1 877 733 eurot ehk 100,9 protsenti  planeeritust. Maksutulu laekus kavandatust rohkem 16 051 eurot. Füüsilise isiku tulumaksu  laekus 100,8 protsendi ulatuses. Seda oli eelarvesse planeeritud 1 817 526 eurot, tegelikult laekus 1 831 736 eurot. Ülelaekunud summa suurus on 14 210 eurot. Maamaksu laekus ületuluna 516 eurot ja selle laekumise protsendiks kujunes 101,3. 

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus