Põltsamaa linna ja valla ühinemise otsus võib tulla märtsis

Jaanuaris oli nii Põltsamaa vallavolikogu kui ka Põltsamaa linnavolikogu istungil juttu valla ja linna ühinemise töörühmade tegevusest. Kahe omavalitsuse ühinemiseks valmistatakse ette lepinguprojekti ning vald ja linn võivad leivad ühte kappi saada kõige varem  märtsis.

Põltsamaa valla ühinemise küsimustega tegeleva töörühma liikme Karro Külanurme sõnul valmistasid nad viimasel töörühmade koosolekul ette ühinemist käsitlevat lepingut.  Selles dokumendis fikseeritakse ühinemise aeg ja eesmärgid, uue tekkiva omavalitsusüksuse nimi, sümboolika kasutamine, tegevuse põhisuunad jne. 

Lepingu projekt veebruaris

Veebruaris peaks lepingu projekt valmis olema ning siis on  võimalik  see mõlema osapoole volikogule esitada. Osapoolte komisjonidel on võimalik teha lepinguprojekti omapoolseid täiendusi ja parandusi, eriti tuleks rõhku panna lepingu lisadele.

Väga olulise küsimusena tuleb põhjalikult läbi arutada kavandatavad ühised investeeringud, samuti sotsiaaltoetused ja teenused. Kui parandused ja täiendused on komisjonidelt laekunud, viivad töörühmad need lepingusse sisse. Seejärel on võimalik dokument avalikustada. Külanurm lisas, et lepingu projekt peaks jõudma hääletamisele märtsis peetaval Põltsamaa vallavolikogu ja Põltsamaa linnavolikogu istungil. 

Kõigepealt jah-sõna

Põltsamaa vallasekretär Janne Veski lausus, et viimasel Põltsamaa valla ühinemise küsimustega tegeleva töörühma koosolekul oli juttu sellest, millal ikkagi langetada lõplik otsus ühinemise või mitteühinemise küsimuses. Veski sõnul tuleks mõlemal volikogul  kõigepealt lõplik sõna öelda, et selguks, kas lepinguprojekti on mõtet avalikule väljapanekule suunata või mitte.

Viimasel Põltsamaa linnavolikogu istungil informeeris Põltsamaa linnapea Jaan Aiaots ka linnavolikogu liikmeid töörühmades toimunud aruteludest. Linnapea sõnul on oluline selgeks vaielda, kas linn ja vald peaksid ühinema või liituma, lepingus  tuleb eri valdkondadega seonduv täpsemalt lahti kirjutada. Peaks olema välja toodud, millised koolid ühises omavalitsuses alles jäävad, millised külaseltsid ja millised praeguse Põltsamaa linna sihtasutused tegevust jätkavad jne.

Põltsamaa linnavolikogu aseesimees Raul Kirsel kahtles, kas märtsikuus lepingu hääletamiseni jõutakse. Linnavolikogu aseesimehe sõnul peavad neid teemasid eelnevalt arutama kummagi volikogu komisjonid eraldi ning seejärel ühiselt. Linnavolikogu aseesimehe sõnul peab volikogulaste ette jõudma leping sellisel kujul, et saab konkreetse vastuse anda, kas nõustutakse ühinema või ei. Põltsamaa linnavolikogu esimees Margi Ein lausus, et enne peab olema mõlemalt osapoolelt saadud jah-sõna ning alles seejärel on mõtet hakata lepinguga tõsisemalt tegelema. Uno Valdmets toetas linnavolikogu esimehe mõtet.  

Kõik ametnikud tööd ei saa

Vallasekretäri sõnul on vaieldud palju selle üle, kas Põltsamaa vald ja linn peaksid ühinema või liituma. Viimasel kahe töörühma osavõtul toimunud koosolekul pandi see küsimus hääletamisele. “Tulemuseks oli 5:1 liitumise kasuks,” sõnas Veski.

Ilmselgelt saab tulevase uue omavalitsuse nimeks Põltsamaa vald. Vallasekretäri sõnul kaoks ühinemise tulemusena praegune Põltsamaa vald ja tekiks asemele uus Põltsamaa vald.

Põltsamaa valla ja linna puhul oleks õigem kasutada liitumise varianti, kus linn liituks vallaga. Sel juhul jääks Põltsamaa vald praeguse juriidilise üksusena alles ning Põltsamaa linn kustutataks registrist eraldi ametiasutusena koos oma registrikoodiga.

Vallasekretäri sõnul on liikvel jutud, et liitumise puhul jäävad kõik Põltsamaa vallavalitsuse ametnikud alles ning linn peab kõik ametnikud koondama. Nii see kindlasti ei ole. Samas on selge, et kõik praeguse kahe osapoole ametnikud uude moodustuvasse omavalitsusüksusse ära ei mahu. Kindlasti kuulutatakse ametnike töölevõtmiseks välja sisekonkurss. 

Ühisvolikogu 21-liikmeline

*Kui liitumine heaks kiidetakse, moodustub uus omavalitsusüksus 2013. aasta sügisel toimuvate kohalike omavalitsuste valimiste järel

*Kui mõlemalt osapoolelt tuleb heakskiitev otsus, valitakse järgmistel kohalikel omavalitsuste valimistel juba ühise volikogu liikmeid

*Enne valimisi otsustatakse, mitu liiget on edaspidi ühises volikogus, kuidas moodustatakse valimisringkonnad ning kuidas jaotuvad mandaadid

*Ühisvolikogus võiks olla 21 liiget

*See tähendab, et ühte praegust omavalitsust esindaks ühisvolikogus 11 ja teist  10 liiget

*Mandaatide arv sõltub liituvate omavalitsusüksuste elanike arvust

*Ühisvolikogus võiks olla 11 liiget Põltsamaa linnast ja 10 liiget vallast

*Üks valimisringkond moodustuks Põltsamaa vallas ja teine linnas

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus