Põltsamaa linna ja valla ühinemine päevakorrast maas

Põltsamaa linnavolikogu augustikuu istungi päevakorda oli kavandatud haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetluse lõpetamine. Põltsamaa linnapea Jaan Aiaots tuletas linnavolikogu liikmetele meelde, et linna ja valla ühinemise protsess sai alguse 2010. aastal. Nüüdseks on Põltsamaa vald juba kolmandat korda Põltsamaa linna tehtud ühinemisettepaneku tagasi lükanud. Seadusest lähtuvalt tuli linnal kui ühinemise protsessi ühel osapoolel vastav menetlus ka volikogu otsusega lõpetada.

Jaan Aiaotsa sõnul asus Põltsamaa linn seisukohale, et ei lõpeta haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetlemise protsessi enne, kui sama on teinud Põltsamaa vald. Nüüdseks oli Põltsamaa vallavolikogu ka sellise otsuse teinud ning seetõttu võttis samasuguse otsuse vastu ka Põltsamaa linnavolikogu.

Põltsamaa linnavolikogu liige Mart Joosep märkis, et nüüd oleks aeg avalikustada ka Põltsamaa linna ja valla koostöös valminud liitumislepingu projekt.

Põltsamaa linn ja Põltsamaa vald plaanisid juriidilises mõistes kahe omavalitsuse liitumist. Jaan Aiaots tõdes, et ehk tuleks liitumislepingu projekti avalikustamiseks küsida nõu ka teiselt osapoolelt ehk Põltsamaa vallalt. Põltsamaa linnavolikogu otsustas haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetluse lõpetada.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus