Põltsamaa linn võtab veemajandusega seotud tööde jätkamiseks laenu

Põltsamaa linnavolikogu istungi päevakorras oli laenu võtmine linna ja selle lähiümbruse veemajandusega seotud tööde jätkamiseks. Põltsamaa linnavalitsuse majandusnõunik Maimu Kelder tegi volikogule ettepaneku võtta Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist rahastatava projekti Põltsamaa linna ning selle lähiümbruse ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine” täiendavaks omafinantseeringuks laenu kuni 90 000 eurot. Praeguseks on selgunud, et projekt on tänastes hindades kallinenud ligi 600 000 euroni.

Põltsamaa Varahalduse tegevjuhi Kuldar Kipperi sõnul on plaanis taotletava summa ulatuses lõpule viia trasside rajamine ning rajada uus puurkaev-pumpla koos reservuaaride ja veetöötlusega Lembitu tänavale ning rekonstrueerida Lühikese tänava puurkaev-pumpla. Projekti teise etapi töödega loodetakse alustada käesoleva aasta suvel ning tööd peavad lõppema 2013. aasta detsembri lõpuks.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus