Põltsamaa linn ja vald sõlmisid järjekordse koostöölepingu

Teisipäevasel istungil andis Põltsamaa linnavolikogu loa sõlmida kaasfinantseerimise ja koostöö leping Põltsamaa Varahalduse OÜ ja Põltsamaa vallavalitsuse vahel.

Kokkuleppe tagab võimaluse vee- ja kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamiseks ja renoveerimiseks Põltsamaa linna lähedal Mõhu küla suvila- ja elamurajoonis.

Põltsamaa linnavolikogu esimees Toivo Kroon ütles, et vee-ja kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamiseks ja renoveerimiseks Põltsamaa linnas ja vallas taotletakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ligi 90 miljonit krooni. “Põltsamaa linna ja Põltsamaa Varahalduse OÜ omafinantseering selles projektis on 30 miljonit krooni. Oma finantseering on Põltsamaa linnale suureks väljakutseks, kuid ühtlasi ainsaks võimaluseks vee- ja kanalisatsioonisüsteemide uuendamisel. Nüüd, kus Põltsamaa vallavalitsus ja Põltsamaa Varahaldus saavad sõlmida omavahelise kaasrahastamis- ja koostöölepingu, on võimalik uuendada veevärgi- ja kanalisatsioonisüsteeme linna lähedal paiknevas Mõhu elamu- ja suvilarajoonis,” rääkis Kroon.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus