Põltsamaa laste tegu väärib kiitust

Sügisel koguvad inimesed endale talvevarusid. Sama teevad ka metsloomad. Elistvere loomapargi asukate toidulaud sõltub sellest, mis inimesed neile toovad ja varuvad. Lastele läheb metsloomade saatus korda ja sellepärast polnud tammetõrude kogumise idee Tartu Tammelinna päevadelt üle võtnud Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpetajal Kaja Lindel vaja oma koolis pikalt selgitustööd teha. Tema väärt mõttega läksid õhinal kaasa nii õpilased kui õpetajad.

Endast nõrgemaid abistavad lapsed ei tõtta kunagi ega kusagil abivajajatest mööda ja nad oskavad teistest hoolida. See ongi nimetatud aktsiooni juures kõige olulisem.

Kurb aga, et mõned täiskasvanud heategevusaktsioonist prahikoristusaktsiooni teevad. Loomapargis saab tõrusid hoidlasse panna vaid puhastena, mitte koos kokku riisutud lehe- ja oksaprahiga. Tõrude prahi seest väljanoppimine ei peaks küll loomapargi töötajate töö olema. Nii et kui loomi aidata tahate ja tammetõrusid korjate, siis ikka puhtalt. 

14. oktoober 2008

blog comments powered by Disqus