Põltsamaa lapsed õpivad taimi tundma

Kui teisel laagripäeval taimehuvilisi külastasime, olid nad parajasti roosiaias tööhoos. Rohiti kasvuhoonet, õpiti, kuidas on umbrohtu kõige lihtsam välja tõmmata. Tööd tehess õppisid lapsed selgeks nii kultuurtaimede kui ka umbrohtude nimed. Väiksemad tüdinevad ühetüübilisest tööst võrdlemisi kiiresti, seepärast püütakse neile leida mitmekülgset tegevust. Nii tegelesid lapsed seekord tööpäeva lõppedes kuivanud võõrasemade pottidest välja kallamisega ning lillepottide kokkukorjamisega.

Suvelilledest näidispeenar

Kui sel nädalal on peamiseks tööks rohimine, siis järgmisel nädalal hakatakse lilli istutama ja laagri lõpuks valmib suvelillede näidispeenar. Näidispeenrale istutavad lilli lapsed ise, taimed on pärit aiandist. Lisaks suvelillede nimedele õpitakse ka peenra kujundamist. Lastel on võimalik kaasa rääkida ka otsustamisel, milline lill kuhu istutada.

Õpetaja Pille Martsik on lastega väga rahul. Tema sõnul on ka kõige väiksemad väga kannatlikud, huvitatud ja asjalikud ning teevad tööd väga meelsasti. Eks nad vahel ikka tüdinevad ära ka, aga siis tuleb neile lihtsalt veidi teistsugust tegevust leida. Õpetaja sõnul on väga hea, et laagris on koos erinevas vanuses lapsed, nii õpivad nad üksteisega paremini arvestama. Suuremad lapsed on vajadusel väiksematele toeks ja abiks.

Tööd tehes näevad lapsed ka mitmesuguseid putukaid ja loomi, näiteks konni ja vihmausse, ja saavad nendega tuttavamaks.

7. klassi õpilane Liis ütles, et ta osaleb taolises laagris juba neljandat korda, aga õpib pidevalt midagi uut juurde. Kõige rohkem meeldivad talle aga laagri raames korraldatavad matkad ja ekskursioonid. Siiani on tüdruk saanud käia preemiamatkadel Soomaal ja Osmussaarel.

Laagri lõppedes saavad fotoalbumi

Laste päevad ei möödu ainult töötades. Pärast lõunasööki mängitakse ning joonistatakse. Samuti käiakse õppeekskursioonidel puisniitudel, niitudel ja metsas, et paremini taimi tundma õppida. Taimede õppimiseks kasutatakse ka kollektsiooniaeda ja seal asuvat õppeklassi, tutvutakse puude ja põõsastega koolimaja pargis. Laste joonistusi kasutatakse infovoldiku kujundamisel. Selleks, et taimed veel paremini meelde jääksid, on valminud fotoalbumid, kus fotod paljudests taimedest. Laagri lõppedes saavad õpilased fotoalbumid endale kaasa.

Kivirik on looduslaagreid korraldanud juba viis aastat. Paljud varem laagrites osalenud on tänaseks juba sellest east välja kasvanud. Seetõttu on õpetajal hea meel, et taimede tundmaõppimine huvitab ka üsna väikesi lapsi. Laager lõpeb preemiasõiduga, kuid kuhu sellel korral minnakse, ei ole veel tänaseks päris selge, kaalutakse mitut varianti.

Laagri projektijuht Inge Angerjas ütles, et looduslaagriprojektil on tänavu ka teine osa. Nimelt toimub sügise hakul veel ka seeneõppelaager. Siis käiakse koos juhendajaga metsas, korjatakse seeni ja õpitakse neid tundma.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus