Põltsamaa lähedal valmib jalgratta- ja jalgtee

Vooremaale teadaolevalt on ehitatava teelõigu maksumuseks umbes 700 000 krooni, kuid teedevalitsuse Jõgeva osakonnast öeldi, et tööde täpsest maksumusest saab rääkida siis, kui objekt valmis. Asfaltkattega teeosa laius on 3 meetrit, kummalegi poole teed jäävad 0,25 meetri laiused teepeenrad. Jalgratta ja jalgtee ehitamist alustati septembris, ehitaja on AS Aspi. Tartu Teedevalitsus kavandab jalgratta- ja jalgtee tulevikus välja ehitada kuni Lillevere tööstuskülani, kuid millal seda ehitama hakatakse, ei ole praegu veel otsustatud. Põltsamaa abilinnapea Tiit Kulu sõnul on Põltsamaa linnal kavas välja ehitada omapoolne osa jalgratta- ja kõnniteest, mis algab peagi valmivast teelõigust ning kulgeb linna piirini. Kulu sõnul on teelõik juba projekteerimisel ning selle pikkuseks on kavandatud natuke üle kolmesaja meetri. “Teelõigu projekteerijaks on Tiit Korn, kes tegi sama töö ka Tartu Teedevalitsuse poolt ehitataval lõigul. Projekt peab valmima jaanuaris, ” ütles Kulu. Kulu sõnul ei ole praegu veel teada, millal linn omapoolse osa jalgteest välja ehitab, see sõltub eelarvest. “Kindlasti alustame ettevalmistustöödega järgmisel aastal, esmalt eemaldatakse huumusmullad ja ehitatakse teetamm,” ütles Kulu. EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus