Põltsamaa Hooldusravihaiglale plaanitsetakse juurdeehitist

Põltsamaa Hooldusravihaiglat haldava sihtasutuse Põltsamaa Tervis nõukogu esimehe Endel Pajumägi sõnul on majale juurdeehitist vaja mitmel põhjusel. ?Praegu on meil hooldusravihaiglas 20 voodikohta. Lähiaastatel on aga vaja pinda voodikohtade arvu suurendamiseks, sest lähtudes kehtivast seadusest, peab hooldusravihaiglas olema vähemalt 25 voodikohta.? ?Põltsamaa piirkonnas on tõsine vajadus hooldusraviteenuse järele ja siia on pidevad järjekorrad. Juurdeehitis võimaldaks haiglasse paigaldada ka lifti, mis on raviasutusele hädavajalik, sest enamus haigla patsientidest ei suuda kõndida,? ütles sihtasutuse Põltsamaa Tervis juhataja Merle Mölder. Endel Pajumägi märkis, et Põltsamaa Haigla laiendamiseks on kavas taotleda raha peamiselt Euroopa Liidu projektidest. Ehitustööde korraldamiseks tasuks tema sõnul moodustada tervishoiutegelastest ja omavalitsusjuhtidest töögrupp, mida võiks juhtida Põltsamaa linnapea Jaan Aiaots. Põltsamaa haiglahoonel on tarvis uuendada ka fassaad, remontida katus, korrastada ümbrus, rajada parkimisplats. ?Loodetavasti leiavad Põltsamaa piirkonna kohalikud omavalitsused nende tööde teostamiseks ka raha,? lausus Endel Pajumägi, kelle arvates oleks sellised tööd mõttekas ära teha samaaegselt hoone juurdeehitustöödega. Lisaks kavandatavatele ehitustöödele on Põltsamaa Tervisel tarvis raha ka uute meditsiiniinstrumentide ostmiseks ja arstikabinettide sisustamiseks. ?Põltsamaa Tervis jõudis Haigekassaga kokkuleppele, et Põltsamaal hakkavad vastu võtma ka kardioloog, nina-kõrva- kurguarst ja reumatoloog. Selleks on tarvis ka vastavat aparatuuri,? märkis Pajumägi ?Arstiabi ja tervishoiuteenuse edendamiseks Põltsamaal saavad kaasa aidata kõik inimesed, kes seda soovivad ning tunnevad vajadust anda oma panus tervise kui meie kõige kallima vara heaks. Selleks on võimalus kanda raha SA Põltsamaa Tervis arvele nr 221030324807 Hansapangas. Annetajate nimed avalikustame iga kuu ajalehes Vali Uudised,? lubas Pajumägi. JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus