Põltsamaa ettevõtluspäeval osalejad mängisid rollimänge

Eile Põltsamaa Kultuurikeskuses Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse eestvedamisel toimunud ettevõtluspäeval “Teadmised kasu tooma”  viidi läbi ka  rollimäng, kus üks meeskond koosnes ettevõtjatest ning teine riigi esindajatest.

SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse juhataja Katrin Rajamäe sõnul oli seekordne ettevõtluspäev mõeldud ennekõike alustavatele ettevõtetele, samuti üliõpilastele ja õpilastele.

Ürituse moderaator, Jõgeva maavanem Aivar Kokk analüüsis sissejuhatuseks tänase Eesti majandusolukorda ja rääkis maakonnas algatatud projektide senisest  käekäigust ning probleemidest, mis on tarvis lahendada nende elluviimiseks. 

Ajutiselt saab tegutseda ka välisriigis

Seejärel valis maavanem saalist välja erinevate tegevusvaldkondade inimesed, kellest ühed olid rollimängus riigi esindajad, teised ettevõtjad. Mõlemasse meeskonda kuulus ka Põltsamaa Ametikooli õpilasi.

Ettevõtjate meeskonna juhiks rollimängus oli Järvamaa Arenduskeskuse konsultant Saima Piisner. Tema sõnul jõudsid nad järeldusele, et ajutiselt võivad Eesti ettevõtjad tegutseda ka välisriikides, kuid nende esmaeesmärk peaks olema arendada majandustegevust oma kodumaal. “Olulisemateks märgusõnadeks ettevõtluse edendamisel on aga eksport, uuenduslikkus ja teadmised,” lisas ta.  

Saima Piisner märkis, et on rühmatöödes varemgi ettevõtja rollis olnud. “Ameti tõttu suhtlen pidevalt ettevõtjatega ja usutavasti tunnen hästi nende tegevuskeskkonda,” lausus ta.

OÜ Urve Audit juhataja Urve Staub etendas rollimängus Riigikogu liiget, kes pidi väljendama oma seisukohti riigieelarve koostamisel. “Riigieelarve peab olema tasakaalus ja kõigepealt tuleks kindlustada rahad riigikaitsele, tervishoiule ja haridusele. Väga oluline on ka rahastada korralikult noorte vaba aja veetmise võimalusi.” 

Ettevõtjal peab olema julgust otsustada

Ettevõtluspäeval rääkisid oma kogemustest mitmed Jõgevamaa ettevõtjad. OÜ Pootsmann PT juhataja ja ühtlasi füüsilisest isikust ettevõtja Taavi Pirk kõneles, kuidas ta alustas ettevõtlusega viieteistkümneaastaselt. Pirk tutvustas plaane, mida ta on saanud ellu viia küllalt väikeste kuludega, ja kavatsusi, mille teostamine on nõudnud suuri investeeringuid.

“Kindlasti on ettevõtjal aga vaja julgust otsustada. Otsus võib kujuneda ebapopulaarseks või ka ekslikuks, kuid needki variandid on paremad otsustusvõimetusest,” rääkis Pala valla ettevõtja, kes tegeleb nii turisminduse kui ka puuskulptuuride meisterdamisega.

“Puukujude valmistamine on mulle hobi, mis ühtlasi võimaldab ka raha teenida,” selgitas ta.

Ettevõtluse Arendamise Sihasutuse (EAS) alustavate ettevõtete divisjoni kliendihaldur Meeli Vaikjärv avaldas arvamust, et Põltsamaa ettevõtluspäev aitas suurendada paljude inimeste ettevõtluse alast teadlikkust ja sisendada usku, et ettevõtlus pole väheste inimeste pärusmaa, vaid selles keskkonnas võivad end teostada kõik, kellel on häid ideid ning piisav teadmiste ja oskuste pagas nende elluviimiseks.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus