Põltsamaa abilinnapea lahkus ametist omal soovil

Teisipäevasel istungil kinnitas Põltsamaa linnavolikogu ühehäälselt eelnõu, millega senine abilinnapea Tiit Kulu vabastati linnavalitsuse koosseisust. Märtsis esitasid  kaheksa volikogu liiget Tiit Kulu vastu umbusaldusavalduse. Kauaaegne abilinnapea otsustas aga tervislikel põhjustel ja seoses pensionile jäämisega ise ametist lahkuda.

Märtsis toimunud istungil andis Põltsamaa linnavolikogu liige Andres Vään volikogu esimehele Toivo Kroonile üle abilinnapea Tiit Kulu vastu  suunatud umbusaldusavalduse, millele oli alla kirjutanud saadikuid kõikidest volikogus esindatud erakondadest: Keskerakonnast, Reformierakonnast, Isamaa ja Res Publica Liidust, Sotsiaaldemokraatlikust erakonnast ja ka volikogus enamuse moodustavast Rahvaliidust. Rahvaliidu liige on ka Tiit Kulu.

Umbusaldamise põhjuseks toodi ennekõike puudusi, mis tekkinud abilinnapea kureeritavas valdkonnas korraldatud jäätmeveo organiseerimisel. Vastavalt omavalitsustööd reguleerivatele seadusele pidanuks umbusaldusavaldus päevakorras olema aprillikuisel volikogu istungil.

10. aprillil esitas Tiit Kulu aga linnapea Jaan Aiaotsale avalduse enda vabastamiseks abilinnapea ametist tervislikel põhjustel ja seoses pensionile jäämisega. Linnapea rahuldas avalduse. Teisipäevasel istungil kinnitas Põltsamaa linnavolikogu ühehäälselt eelnõu, millega Tiit Kulu vabastati ka linnavalitsuse liikme staatusest.

“Tiit Kulu omal soovil ametist lahkumine ei tulnud ootamatult. See, et umbusaldusele kirjutasid alla erinevate erakondade esindajad, tõestab, et tegemist polnud mitte poliitilise umbusalusega, vaid professionaalse suhtumisega abilinnapea kohustustesse,” ütles linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Andres Vään.

“Probleemid, mis Põltsamaal kuuluvad abilinnapea pädevusse, ootavad aga endiselt lahendamist. Ka tänasel volikogu istungil, kus samuti käsitleti jäätmemajanduseküsimusi, tõdesime, et linna elanike huvid on kaitseta ning omavalitsuse õigusakte ei täideta. Jäätmete vedu korraldav firma Ragn-Sells eirab volikogu poolt kehtestatud hindu,” lisas ta.

Jaan Aiaotsa sõnul jääb abilinnapea koht Põltsamaal  alles ka edaspidi. “Praegu puuduvad aga konkreetsed kandidaadid sellele kohale ja vastava ametikoha täitmist pole omavalitsuses ka veel arutatud. Kindlasti peab abilinnapea olema avara silmaringiga ja võimekas spetsialist. Põltsamaal on see ametikoht aga ühtlasi olnud seotud kohaliku tasandi poliitilise olukorraga. Mõistagi tuleb abilinnapea leidmise küsimuse otsustamisel lähtuda sellestki, et poliitika on kompromisside kunst,” märkis Põltsamaa linnapea.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus