Põllumehed peavad arvestama toetuste vähenemisega

Riik on 2013. aastaks püstitanud maaelu arenguks kolm peaeesmärki: põllumajanduse konkurentsivõime, keskkonna ja paikkonna parandamine ning maapiirkondade elukvaliteedi ja maamajanduse mitmekesistamine.

Esimene riiklik põhieesmärk on tõsta põllumajanduse konkurentsivõime sellele tasemele, et põllumehed suudavad 2013. aasta lõpuks tulla toime selleks ajaks vähenevate turutoetuse ja otsetoetuste tingimustes.

Teine põhieesmärk on saavutada olukord, kus rakendatavad põllumajandustootmisviisid tagavad stabiilse keskkonnaseisundi ning põllumajandusliku maakasutuse ka piirkondades, kus see mängib olulist rolli traditsiooniliste maastike kujunduses ning NATURA aladel.

Kolmandaks eesmärgiks on saavutada mittepõllumajanduslike töökohtade loomisega tööhõive säilimine eelkõige külades, kus see võib põllumajandustootmise efektiivsuse tõusu tagajärjel väheneda.

“Seni oli maapiirkondade arengule suunatud kogu toetuste mahust ainult seitse protsenti. Uues maaelu arengukavas tuleb maaelu toetamise osatähtsust oluliselt suurendada,” ütles põllumajandusminister.

Minister tunnistas, et kõiki kohaliku elu eripärasusi ja vajadusi pole võimalik hinnata ning lahendada riigi tasandilt ja ühe malli järgi. Seepärast on antud võimalus lahendada kohaliku tasandi probleeme kohaliku algatuse toetamise LEADER programmi kaudu.

 

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus