Põllumajanduserialadel õppijad saavad taotleda eristipendiumi

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Põllumajandusministeerium ja Maaelu Edendamise

Sihtasutus maksavad kutseõppeasutustes talu- ja põllumajandus-, metsamajandus-, aiandus- ning kaluri eriala valivatele õppuritele sõltuvalt õppeedukusest ja valitud erialast kuni 1000kroonist eristipendiumi.

Sügisel algav õppeaasta on kolmas, mil nimetatud erialadel toetusi makstakse. Tänavu sügisest saab stipendiumiga väärtustatud erialasid õppida kokku 11 kutseõppeasutuses, Jõgeva maakonnas Põltsamaa Kodu- ja Põllutöökoolis ning Luua Metsakoolis.

Veel õpetatakse selliseid erialasid Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakoolis, Kuressaare Ametikoolis, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis, Räpina Aianduskoolis, Suuremõisa Tehnikumis, Türi Tehnika- ja Maamajanduskoolis, Vana-Antsla Kutsekeskkoolis ja Õisu Toiduainetetööstuse Koolis.

Stipendiumide kehtestamise tingis vajadus haritud maaettevõtetes töötamisega hästi toimetulevate spetsialistide järele. Eelmisel õppeaastal maksti 13 kutseõppeasutuses esimesel poolaastal

igakuiselt stipendiumi keskmiselt 680 ja teisel poolaastal 550 õpilasele.

Poolaastate suured erinevused on tingitud asjaolust, et esimesel semestril makstakse stipendiume kõigile põllumajanduslikel erialadel õppijatele, hiljem õppetöös edukalt edasijõudjatele.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus