Põllumajandusameti Ida regiooni juhib Lauri Kirs

Alates esimesest märtsist läks Põllumajandusamet üle maakonnapõhiselt juhtimiselt regionaalsele juhtimisele, mille alusel jaotati Eesti Põllumajandusameti teeninduspiirkonnad neljaks regiooniks. Ida regiooni keskuseks sai Jõgeva ja esindused asuvad veel Tartus, Rakveres ning Jõhvis.


„Analüüsime pidevalt oma tööpõldu, et parendada pakutavaid teenuseid, ning et need vastaksid klientide ootustele,” ütles Põllumajandusameti peadirektor Egon Palts Vooremaale.

„Ümberkorralduse eesmärk on muuta juhtimine efektiivsemaks. Meie kaksteist maakonnakeskust on teinud väga head tööd, kuid täna näeme, et koondades juhtimise nelja regiooni, saame astuda järgmise sammu oma teenuste efektiivsuse ja kvaliteedi tõstmisel,” lisas Palts.

Põllumajandusameti Ida regiooni juhib Lauri Kirs, kes on Jõgeva kandis juba elanud ning töötanud viimased viis aastat.

„Enne regiooni juhi ametisse asumist töötasin samuti Põllumajandusametis, siis maaparanduse peaspetsialistina. Olen juhtinud mitut põllumajandusameti juures tegutsenud töörühma. Kui on võimalus oma töös ja tegevuses midagi paremaks ning efektiivsemaks muuta, siis tuleb selline võimalus ära kasutada. Just seetõttu otsustasin kandideerida Põllumajandusameti Ida regiooni juhi ametikohale,” selgitas Lauri Kirs. 
„Selline juhtimismudel aitab meie tegevuse ja teenuse kvaliteeti hinnata laiapõhjalisemalt. Nii on võimalus analüüsida ja võrrelda mitmetes maakondades toimuvaid tegevusi korraga ning suunata fookus esile tulnud probleemide lahendamisele. Lisaks Jõgeva esindusele viibin ma vastavalt vajadusele nii Tartu, Rakvere, kui ka Jõhvi esindustes. Ükski piirkond ei jää tähelepanuta,“ lisas Kirs.

Põllumajandusameti Ida regiooni juhi sõnul ei muutu Põllumajandusameti esindustes kliendi jaoks mitte midagi, sest teenused jäävad samaks ning esinduste töötajad jäävad samaks. Ümberkorraldused võeti ette selleks, et Põllumajandusameti siseselt tegevust paremaks ja efektiivsemaks muuta.

„Minu sooviks on alati olnud Põllumajandusameti poolt pakutavaid teenuseid parendada ning paremini hallata. Minu praegune ametikoht seda teha ka võimaldab, pean heaks võimaluseks, et anda oma panus Eesti põllumajandusse,“ rääkis Põllumajandusameti Ida regiooni vastne juht Lauri Kirs.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus