Poliitiline kultuur areneb teosammul

Ajalehe Põhjarannik peatoimetaja Erik Gamzejev toob ERR-i päevakommentaaris välja kohaliku omavalitsuse võimuerakonna juhtide retoorilise küsimuse ‒ Ida-Viru linnade Keskerakonna liidrid on küsinud, kus see kirjas on, et näiteks revisjonikomisjoni peaks kuuluma ka opositsiooni liikmed.

Riigikontrollis kolleegiga teemat arutades leidsime, et on väga kurb, kui poliitiline kultuur kohaliku omavalitsuse juhtimisel areneb sedavõrd teosammul. Kui veel kümme aastat tagasi kasutasid nii mitmedki omavalitsuste võimuliidrid oma ülekaalu volikogus selleks, et poliitiliseks kontrolliks mõeldud revisjonikomisjoni mehitada oma inimestega, siis tänaseks on arusaamine demokraatlikust tegutsemisest siiski sedavõrd arenenud, et nii enam ei tehta. Kahjuks selgub, et siiski veel mitte igal pool.

Aastaid tagasi lisati kohaliku omavalitsuse korralduse seadusse säte, et volikogu liige, keda ei ole komisjoni liikmeks arvatud, tuleb tema soovil nimetada mõne komisjoni liikmeks. Nii riigikontrolli audit kui ka pöördumised riigikontrolli ja õiguskantsleri poole näitasid, et mõnede volikogude enamusjõudude esindajate arusaamise jaoks jäi sellest väheks.

Seadusandja pidi astuma veel ühe sammu ja juba kuu aega kehtib täpsustatud nõue, et volikogu peab komisjonide koosseisu kujundamisel arvestama erakondade ja valimisliitude esindajate osakaaluga volikogus. Poliitiliste jõudude tasakaalu peab tagama ka see, et komisjoni esimees ja aseesimees valitakse korraga. Mida veel peaks seadusandja tegema?

Kohalikud omavalitsused on varmad rõhutama, et riik ei tohi sekkuda nende autonoomiasse ja enesekorraldusõigusesse, aga seadusandja peab looma omavalitsustele tegutsemiseks sellise raamistiku, et arvestatud oleks ka vähemuste huvidega ja kõigi valijate esindajad saaksid võimaluse avalike asjade otsustamisel kaasa rääkida. Mõne iganenud poliitilise kultuuriga omavalitsuse pärast ei saa riik demokraatiat hakata “piitsaga” õpetama.

Kohalikel omavalitsustel on oma katusorganisatsioonid, kes saaksid neid väärtusi, mis meie kultuuriruumile omased on, oma liikmetele paremini selgitada. Ka teiste omavalitsuste suhtumise väljendamine võiks selles olukorras abiks olla ja lõpuks, vaatame otsa ka valijatele.

Hea praktika näitena, millest võiks omavalitsused eeskuju võtta revisjonikomisjoni komplekteerimisel, on riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon, mis on loodud, et teha koostööd riigikontrolliga, kontrollida valitsuse tegevust eelarve kasutamisel ning arutada auditiaruandeid Selle komisjoni koosseis komplekteeritakse kõigi riigikogus esindatud poliitiliste jõudude esindajatest ja selle esimees on alati opositsioonist, aseesimees koalitsioonist.

ALAR KARIS, riigikontrolör

blog comments powered by Disqus