Piirivalveameti uus peadirektor on Roland Peets

2. novembril hindas Riigikantselei juures tegutsev kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon Roland Peetsi piirivalve peadirektori ametikohale vastavaks. Kolonelleitnant Roland Peets on sündinud 1957. aastal. 1981. aastal lõpetas ta Eesti Põllumajanduse Akadeemia ning 2003. aastal Soome Vabariigi Riigikaitse Kõrgkoolis Eesti Kaitseväe kõrgema juhtkonna erikursuse. Aastal 1992 töötas Peets Narva-Jõesuu kordonis inspektori ja kordoni ülema asetäitjana, 1992.-1994. aastal Ida-Virumaa regionaalse juhtimiskeskuse ülema asetäitjana ning 1994.-1997. aastal Ida-Viru piirivalvepiirkonna staabiülemana. Alates 1997. aasta jaanuarist on Roland Peets Kirde piirivalvepiirkonna ülem. Piirivalveameti senisel peadirektoril kindralmajor Harry Heinal täitus 22. veebruaril 2005 piirvanus, kuid kaitseväe juhataja pikendas kindral-majori tegevteenistuslepingut 4. novembrini 2005. Harry Hein juhtis piirivalveametit alates 2000. aastast. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus