Piibe maanteel algas teeremont

Piibe maanteel algas teeremont, alustati Vaimastverest ja edasi minnakse peaaegu 12 kilomeetrit Vägeva poole.

Maanteeameti ida regiooni ehitusvaldkonna juht Anti Palmi sõnul alustati Tartu–Jõgeva–Aravete maanteel Vaimastvere-Koluvere lõigu rekonstrueerimist.

“Tartu-Jõgeva-Aravete maantee rekonstrueerimistööde eesmärk on Vaimastvere-Koluvere lõigu amortiseerunud teekatte seisukorra, sõidumugavuse ja liiklusohutuse parandamine kilomeetritel 55,2-66,8. Teelõik on kogu ulatuses ebatasane ning sügavate roobastega, teekatte servad ära vajunud,” rääkis Palmi.

Tema sõnul ehitatakse põhiteele uus kahekihiline asfaltbetoonkate, kaevatakse külgkraavid ja ehitatakse truubid.

“Lõiguti ehitatakse kõnniteid ja Vägeva küla keskuse teelõik valgustatakse tänapäevaste valgustitega,” märkis Palmi.

Tööd teostatakse ajavahemikus mai-november 2017 ja ehitustööde maksumus on 3,27 miljonit eurot.

Maanteeameti ida regiooni ehitusvaldkonna juhi kinnitusel teetööde käigus ümbersõite ette näha ei ole, kuid arvestada tuleb liikluspiirangutega vahetult töötsoonis ning ajal, mil tee on veel asfalteerimata. “Tööd tuleb ehitajal teha selliselt, et vähemalt üks sõidusuund on liiklejatele alati avatud. Vajadusel rakendatakse liiklusreguleerijad või ka foore.”

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus