Piibe maantee Jõgevat läbivale teelõigule ehitatakse kõnnitee

Piibe maantee uuendamiseks Kaareperest Õuna ristini kulutatakse Euroopa Liidu fondidest laekuvaid rahasid. Rekonstrueerimistööde teostamiseks korraldab konkursi Tartu Teedevalitsus, mida juhib Jõgeva mees Kuno Männik.

?Jõgeva linn saab seoses rekonstrueerimisega kuni 5 miljoni kroonise

investeeringu,? teatas linnapea Viktor Svjatõsev.

?Paar aastat tagasi huvituti seoses Piibe maantee rekonstrueerimisega ka Jõgeva linna soovidest. Linna töögrupp tegi muu hulgas ettepaneku ehitada Piibe maantee lõigule kõnnitee ja paigaldada valgustus. Meie soove arvestati projekteerimisel. Alates järgmisest suvest on võimalik läbida Jõgeva linna mööda nüüdisaegset ja valgustatud maanteed, jalakäijad saavad kasutada uut kõnniteed. Kindlasti muutub turvalisemaks ka jalgratturite liiklemine,? rääkis linnapea.

Kavandatav kõnnitee ei mahu ära riigimaale, seetõttu on Jõgeva linnal vaja jõuda kokkuleppele omanikega, kelle maad paiknevad endise Jõgeva KEKi territooriumi poolses osas. ?Peaaegu kõik maaomanikud on nõus müüma tulevase kõnnitee alla jääva maa linnale. Jõgeva linnavolikogu kehtestas maa hinnaks 30 krooni ruutmeetri eest,? lausus Viktor Svjatõsev.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus