Pensioniea tõus nõuab rahvatervise parandamist ning rahvahääletusel otsustamist

Teisipäeval esitas Eestimaa Roheliste fraktsioon eelnõu, mille sisuks on valitsusele ettepaneku tegemine 2010. aasta oktoobrikuuks välja töötada ja Riigikogule kinnitamiseks esitada rahvastiku tervise arengukavast lähtuv tegevuskava ja vajalikud eelnõud, millega tagada pensionireformi jaoks tegevused oodatava eluea kasvatamiseks ning tervelt elatud aastate hulga suurendamiseks.


Pensioniea tõus on esmapilgul riigi rahanduse ja pensioniraha kogumise mõttes arusaadav otsus, kuid selle eelduseks saab olla tervelt elatud eluaastate ja oodatava eluea tõus, selge panustamine terviseedendusse ning tööstressi vähendamisse. Seni on oodatava eluea kasvust ning tervest elust küll räägitud, kuid vähe tehtud, mida näitavad ka numbrid.

Eelnõu kohaselt nähakse kõnealustes kavades ette terviseedenduse laiaulatuslikud ja sisulised meetmed tervelt elatud eluaastate pikendamiseks ning oodatava eluea kasvatamiseks järgmise kümne aasta jooksul, tervisekindlustuse ja meditsiinisüsteemi ümberkorraldamine märkimisväärselt kuluefektiivsemaks ning tulemuslikumaks, lisakindlustusmehhanismide käivitamine nii terviseedenduse kui meditsiiniteenuste puhul, paralleelselt pensioniea tõusuga seadustatud nädalase täistööaja vähenemine kompenseerimaks pensioniea tõusu ning võimalik rahvahääletuse korraldamine tervishoiukorralduse muutuste ja pensionireformi osas hiljemalt 2011. aasta alguseks.

Eesti tervishoid vajab vananeva rahvastiku kontekstis sisulisi ümberkorraldusi ja täna on õige hetk neid kavandama hakata. Eestimaa Roheliste arvates võiks märkimisväärset leevendust tööstressile pakkuda ka seadustatud täistööaja lühendamine, mis säästaks nii inimesi kui looks juurde töökohti.


Praegune 8-tunnine tööpäev on pärit tööstusrevolutsiooni hälliajast 19. sajandil. Nüüdisaegsed tehnoloogiad võimaldavad aga oluliselt tööviljakamat tegevust ning töönädala vähendamine näiteks kümne tunni võrra, neljakümnelt tunnilt kolmekümnele, võiks anda nii tõuke investeeringuteks kui looks ka näiteks noortele töökohti.

iii

TOOMAS TRAPIDO, riigikogu Eestimaa Roheliste (EER) fraktsiooni liige

blog comments powered by Disqus