Peipsi Luule Päev tähistas esimest juubelit

Algselt ainult Peipsi piirkonna inimestele mõeldud luule päevast on viie aasta jooksul kujunenud üle-eestiline sündmus, kuna osalejad oli laupäeval Mustvee kultuurikeskusse kohale tulnud ka Tartust ja Tallinnast.

Peipsi Luule Päevad said alguse ajalehes Peipsirannik toimunud luulekonkursist. Ajalehele saadetud luuletuste põhjal viidigi 2004. aastal läbi I Peipsi Luule Päev, kus esitati ainult Peipsi järvega seotud luuletusi. Osales 10 harrastusluuletajat ja nende seas oli kaks eestlast. Pärast seda on Peipsi Luule Päev toimunud igal aastal.

IV Peipsi Luule Päeval osales juba 30 luuletajat, keda saalis oli kuulamas sama palju huvilisi. Lisaks luuletajatele osalevad nüüd üritusel ka luule tõlkijad, kuna tegemist on kakskeelse piirkonnaga ja luuletusi on nii vene- kui ka eestikeelseid.       

Integratsiooni toetamiseks

Tänavusest üritusest võttis osa 20 poeeti ja kümmekond külalist. Lõviosa neist olid pärit siiski Mustveest ja selle ümbrusest, kuid kohal oli ka kaugemaid külalisi Tallinnast ja Tartust. Luulepäevadel on osalenud luuletajaid isegi Venemaalt ja Valgevenest.

Peipsi Luule Päeva korraldaja ja ürituse vaimse isa Fjodor Maspanovi sõnul on sellist üritust tarvis integratsiooni toetamiseks. “Kakskeelne kultuurisündmus iseloomustab hästi Peipsi äärset olustikku ja inimesi,” sõnas Maspanov.Kuna üritus on kasvanud ja soov seda edasi arendada vajab lisaressursside kaasamist ja suuremat meeskonda, loodi MTÜ Peipsirannik, mille eesmärk on kaasa aidata kohaliku kultuuripärandi säilitamisele  ja arendamisele, kultuurisündmuste korraldamisele ja läbiviimisele ning välja anda sellega seotud infomaterjale.

Luuletused Kodavere murrakus

Veel lisas Maspanov, et kõik luulepäevadel osalenud poeedid on erilised, kuid siiski sooviks ta ära mainida paar erakordset. Üks neist on Sääritsa külast pärit Eevi Treial, kes kirjutab liuuletab Kodavere murrakus, püüdes sel viisil seda keelt säilitada. Teine erakordne luuletaja on Maspanovi arvates Zoja Perskaja, kes on avaldanud mitu Peipsi teemalist luulekogumikku. Veel soovis ürituse korraldaja ära mainida Marge Välja, kes kirjutab luuletusi kahes keeles ning samas tegeleb ka nende tõlkimisega. Nii eesti kui ka vene keeles kirjutavad luuletusi ka Maie Edu ja Aino Kolpakova.

“Tänan kõiki poeete ja külalisi, kes tulid V Peipsi Luule Päevale ja on läbi aegade võtnud osa sellest unikaalsest, traditsioonilisest, kahekultuursest üritusest. Viie aastaga on poeedid oma loomingus kasvanud. Me oleme aja jooksul avastanud ka uusi nimesid ja ma loodan, et neid tuleb tulevikus veel juurde,” sõnas Maspanov ja tänab väga kõiki neid inimesi ja asutusi, kes on Peipsi Luule Päeva toimumisele kaasa aidanud.

iii

EILI KOITLA

blog comments powered by Disqus